Sivun banneri

Osaston hoitofilosofia

Uskomme, että jokaisella ihmisellä on resursseja ja kykyjä kehittyä ja muuttua. Turvallisessa ympäristössä, jossa jokaisella on henkilökohtaista vastuuta, kasvamme ihmisinä ja itseluottamuksemme lisääntyy. Erilaisia ominaisuuksia, kuten määrätietoisuutta, kunnioitusta, nöyryyttä ja päättäväisyyttä harjoitelemme hoitosuhteissa. Nämä ominaisuudet lisäävät valmiuttamme kohdata elämän realiteetteja ja antavat meille enemmän rohkeutta kohdata arkielämää.

Psykiatrisessa hoitotyössä tehtävämme on auttaa potilasta (ohjata -muistuttaa – seurata) sellaisissa asioissa, joita hän tekisi itse jos hänellä olisi voimavaroja, halua tai tietoa. (Hendersson)

Hoitaja tarjoaa potilaalle eri hoitovaihtoehtoja (osaston toiminta) ja auttaa potilasta valitsemaan parhaan mahdollisen vaihtoehdon (sopimukset kuntoutussuunnitelmassa). Hoitaja myös auttaa potilasta pysymään tekemissään valinnoissa (johdonmukainen kohtaaminen hoitohenkilökunnan taholta). Potilas on itse vastuullinen valinnoistaan. Valinnat ja päätökset koskevat jokapäiväisiä tehtäviä. Potilaan oma vastuu kasvaa asteittain sitä mukaa kun hän ottaa enemmän vastuuta sekä itsestään että tulevaisuudestaan. (Parse)

 

auringonlasku
Päivitetty 23.1.2014 / T. Laakso