Sivun banneri

Potilaan oikeudet, potilasturvallisuus ja potilaskertomusarkisto

Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Jokaisella Suomessa asuvalla ihmisellä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Suomessa kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, ja kuntien velvollisuudet on säädetty laeissa.

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoito on järjestettävä niin, ettei se loukkaa potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lapsipotilaita hoidettaessa otetaan huomioon myös muun perheen tarpeet.

Muistutus, kantelu ja ilmoitus vaaratilanteesta tai vahingosta

  • Mikäli keskusteluyhteys hoitavaan tahoon ei tuota toivottua tulosta tai kysymyksiin ei saada vastauksia, asiasta voi tehdä kirjallisen muistutuksen.
  • Potilasvahingosta tehdään ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.
  • Jos irtain omaisuutesi vahingoittuu tai katoaa sairaalakäynnin yhteydessä, voit hakea siitä korvausta sairaalalta.
  • Mikäli koet, että omassa tai omaisesi hoidossa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, voit täyttää ilmoituksen.

Potilasasiamies

  • Potilasasiamies on henkilö, joka neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan ja sairaalanhenkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa kuten tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeusasiat, epäily hoitovahingosta jne.

Potilaskertomusarkisto

  • Potilaalla on oikeus tarkistaa potilasasiakirjoja, oikaista tietoja potilasasiakirjoissa tai tarvittaessa pyytää käyttölokitietojen tarkistamista.

Potilasturvallisuus

  • Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Vaasan keskussairaalassa työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka työn tavoitteena on taata potilaiden hyvä ja turvallinen hoito. Sinä potilaana voit edesauttaa turvallista hoitoa.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Hoitotakuu

Hoitotestamentti

Hoitopaikan vapaa valinta

Elinluovutus

Kieliohjelma (pdf)

Jonotiedot

Päivitetty 24.2.2015 / S. Pukkinen