Sivun banneri

LOVE

LOVE – Lääkehoidon osaaminen verkossa on verkko-oppimisympäristössä toteutettava koulutus, joka sisältää lääkehoidon teoriaa, tehtäviä ja tentit. Koulutus suoritetaan VKS:n Moodle verkko-oppimisympäristössä. Koulutus sisältää laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille seuraavat osiot:

LOP = Lääkeosaamisen perusteet

IV = Suonensisäinen lääke- ja nestehoito

ABO = Verensiirto

EPI = Epiduraalinen lääkehoito

Vaasan keskussairaalassa on määritelty ammattiryhmittäin osallistumisvelvollisuudet ja lisäksi  suorittamisvelvollisuudet vastuuyksikkökohtaisesti on määritelty yksiköiden lääkehoitosuunnitelmissa.

LOVe -lääkehoidon osaaminen verkossa laajenee. Vaasan keskussairaalan lääkehoitoon koulutetun nimikesuojatut terveydenhuollon ammattilaiset esim. lähihoitajat suorittavat LOVesta LOP -lääkeosaamisen perusteet -osion 1.1.2012 alkaen. Siirtymäaika 3v (2012-2014). Voimassaoloaika 5v.

 

Päivitetty 21.3.2012 / T. Piikkilä