© Vaasan sairaanhoitopiiri 2018

Palveluketjun vastuuhenkilö

 • Ida Knutar, apulaisylilääkäri, ihotaudit, Vaasan keskussairaala 

Diagnoosit

 • Z01.5        Allergiatestit
 • L20.0        Atooppinen ihottuma (eczema atopicum)
 • L27.2        Nieltyjen ruoka-aineiden aiheuttama ihottuma (dermatitis ex cibo devorato)
 • K52.2        Allerginen tai muu ruokavaliosta riippuva maha-suolitulehdus tai/ja koliitti (gastroenteritis allergica/diaetica)
 • L50.0        Urticaria
 • T78.3        Angioödema
 • T78.0        Epäedullisesta ravintoainereaktiosta johtuva anafylaktinen sokki
 • T78.1        Muualla luokittamaton muu epäedullinen ravintoainereaktio
 • T78.2        Määrittämätön anafylaksia (plaga anaphylactica non specificata)
 • T88.7        Määrittämätön lääkeainereakti
 • L23.8        Allerginen kosketusihottuma (eczema allergicum)
 • J30.4        Allerginen nuha

Hoitoketjun tavoite

 • Yhdenmukaistaa lähetekriteereitä ja välttää turhia tutkimuksia.
 • Selkiyttää hoidonporrastusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.
 • Selkiyttää työnjakoa eri erikoisalojen välillä.


Perusterveydenhuollossa tehtävät tutkimukset ja hoidot

Tarkka anamneesi on välttämätön ja allergiadiagnostiikka perustuu siihen

Oirehistoria:

 • mitä oireita ja kuinka voimakkaita
 • mikä ja millaiset määrät aiheuttavat oireita
 • oireiden alkamisajankohta
 • miten nopeasti oireet alkoivat (välitön vai viivästynyt reaktio)
 • oireiden kehittyminen
 • kohde-elinpotilas täyttää tarvittaessa oirepäiväkirjan (lapset, aikuiset)
  • ihottuma
  • suolisto-oireet
  • silmä- ja nenäoireet
  • hengitystieoireet
 • Anafylaksiapotilailla tarkan anamneesin saaminen strukturoidusti on helpointa täyttämällä anafylaksialomake jo alkuvaiheessa, esim. päivystyspoliklinikalla.  
 • Anafylaksiatapauksissa tärkeä selvittää mitä potilas on syönyt ja juonut edeltävien 4 tunnin aikana.
 • Epäselvissä tilanteissa potilaan tulee pakastaa näyte mahdollisista epäillyistä ruoista ja säästää niiden pakkaukset, joista käy ilmi ainesosat (esim. einesruuat, suklaapatukat, keksit).
 • Jos potilas on itse tehnyt ruoan, hän kirjaa ylös ainesosat.
 • Potilaalta tulee myös kysyä lääkkeiden ja luontaistuotteitten käytöstä.
 • Työhön liittyvät allergiset oireet selvitellään työterveydenhuollossa.

Allergiatutkimukset

 • Perusterveydenhuollossa voidaan valikoiduissa tapauksissa tutkia spesifiset IgE- vasta-aineet verestä epäiltäessä siitepöly- tai eläinallergioita tai tavallisimpia ruoka-aineallergioita.
 • Myönteinen testitulos ei sellaisenaan merkitse kliinisesti merkitsevää, oireita aiheuttavaa allergiaa, vaan anamneesi on ratkaiseva.
 • Huom, spesifisiä IgE-vasta-aineita ja prick-testejä käytetään molempia IgE-välitteisen allergian tutkimiseen ja ne ovat herkkyydeltään suunnilleen samanarvoisia.
 • Eri allergeenien laboratoriokoodit löytyvät laboratorio-ohjekirjasta koodilla 3836

>> Ihotautien diagnostiset kokeet (Lääkärin käsikirja)

 • Vaikeita oireita aiheuttavaa pähkinäallergiaa epäiltäessä voidaan ottaa maapähkinän ja hasselpähkinän allergeenikomponentit, jos maapähkinä-IgE ja/tai hasselpähkinä-IgE on pos.
  • Maapähkinän allergeenikomponentit ovat: Ara h 1, 2, 3, 6 , 8 ja 9 ja hasselpähkinän allergenikomponentit ovat Cor a 1, 8, 9 ja 14.
  • Laboratoriokoodit/VSHP,
   • maapähkinä: 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 0579
   • hasselpähkinä: 8481, 8482, 8686, 8687

>> Komponenttidiagnostiikka

>> Ruoka-aineallergia (lapset, käypä hoitosuositus)

Alahengitystieoireiset potilaat

 • PEF-seuranta (2 vk ennen ja jälkeen avaavaa lääkettä), spirometria bronkodilataatiokokeella

Sisäilmaoireilevat potilaat

 • IgE-välitteinen herkistyminen homeille ei yleensä liity kosteusvaurioon, minkä vuoksi spesifisiä homeiden IgE-vasta-aineita ei suositella seulottavaksi perusterveydenhuollossa.
 • IgG-vasta-ainemäärityksiä ei suositella käytettäväksi kosteusvaurioihin liitettyjen oireiden selvittelyssä.

>> Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas (Käypähoito suositus)

 

Hoito ja neuvonta

Akuutin (alle 6 viikkoa kestäneen) urtikarian (nokkosihottuma) hoito

 • Urtikariaan liittyy usein oireena myös angioödeema, sen esiintyminen ei muuta hoito- ja lähetekäytäntöä
 • Akuutti urtikaria ei yleensä edellytä allergiatestien tekemistä. Taustalla on hyvin harvoin välitön allergia, ellei anamneesi selvästi viittaa siihen.


Lieväoireisen ruoka-aineallergikon neuvonta, esim. siitepölyallergikkojen ristireaktiot

 • Siitepölyallergikoille ristireaktioiden kautta oireita aiheuttavat tyypillisesti tietyt tuoreet vihannekset, hedelmät, mausteet ja pähkinät.
  • Potilas voi itse seurata, mistä ruoka-aineista oireita tulee (suun ja nielun kutinaa ja kihelmöintiä).
  • Lähete erikoissairaanhoitoon prick-testejä varten ei ole yleensä tarpeen.

 • Vatsa- ja suolioireet, jotka ovat alkaneet vasta aikuisiällä selittyvät hyvin harvoin välittömällä allergialla. Näissä tapauksissa allergioiden selvittely erikoissairaanhoidossa  prick-testein on harvoin tarpeellista.
  >> Aikuisten ruoka-allergiat (Lääkärin käsikirja)

Aikuisten lievän ja keskivaikean ekseeman hoito ja hoidonohjaus
>> Atooppisen ekseeman Käypä hoitosuosituksen mukaan

Aikuisen atooppisella ihottumalla ei ole suoranaista yhteyttä potilaan IgE-välitteisiin allergioihin eikä se sinällään ole indikaatio allergiatesteille.
Joillakin potilailla voivat IgE-välitteiset allergiat (esim. ruoka-aineet, eläimet, siitepölyt) pahentaa atooppista ekseemaa.
>> Atooppinen ekseema aikuisella  (Lääkärin käsikirja)

Lasten lievän ihottuman hoito
>> Atooppisen ekseeman (Käypä hoitosuositus)

Allergisen nuhan hoito
>> Allergisen nuhan hoito (Lääkärin käsikirja)

 

Indikaatiot erikoissairaanhoidon lähetteeseen

Erikoisala, jolle lähetetään valitaan pahimman oireen mukaan.

Aikuiset (yli 16 v.)

Potilaalla ollut epäilty anafylaksia/ vaikea allerginen yleisreaktio:    

 • oireita useasta elinjärjestelmästä,
 • ei pelkkä urtikaria/ angioödeema,

>> Ihotautipkl (VKS)
>> Malmin sairaalan keuhkopkl

 

Epäily lääkeaineen aiheuttamasta yliherkkyysreaktiosta:

 • Lääke on potilaalle välttämätön eikä vaihtoehtoa lääkkeelle ole olemassa.  
 • Antibioottiallergiaa epäiltäessä potilaan voi lähettää tutkimuksiin mikäli hänellä epäillään yliherkkyyttä vähintään kolmelle eri antibioottiryhmälle tai epäillään yliherkkyyttä sekä penisilliini- että kefalosporiiniryhmän antibiootille.

>> Ihotautipkl VKS

Aikuisella vaikea atooppinen ekseema (paikalliskortikosteroideilla ei riittävää vastetta):
>> Ihotautipkl VKS

>> Atooppinen ekseema aikuisella (Käypä hoitosuositus)


Epäily kosketusallergiasta
:Ihotautipkl (VKS), esim:

 • Käsiekseema,
 • Säärten krooninen ekseema/haava,
 • Kasvojen/silmäluomien/hiuspohjan ekseema.

Aikuisen ruoka-aineallergiaepäily, jos ollut anafylaksia tai toistuvasti vaikeita iho-, limakalvo- tai suolioireita ja aiheuttaja/aiheuttajat epäselviä.

>>Ihotautipkl (VKS)

>> Aikuisten ruoka-allergiat (Lääkärin käsikirja)

Allerginen nuha

 • Siedätyshoitoharkinta(koivu, heinä, pölypunkki)

>> VKS Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl tai Malmin sairaalan keuhkopkl

 • Jos myös alahengitystieoireita tai astma:
  >> Keuhkopkl VKS tai Malmin sairaala

>> Siedätyshoito (Käypä hoitosuositus)

Vaikeat hoitoon reagoimattomat ylähengitystieoireet (nenästeroideja ja antihistamiineja kokeiltu vähintään 2- 4 vk)
>> Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl VKS tai Malmin sairaala

Vaikeat hoitoon reagoimattomat alahengitystieoireet: keuhkopkl (VKS tai Malmin sairaala)

>> Astma (Käypä hoitosuositus)

Pistiäisallergian siedätyshoitoharkinta(ampiaisen tai mehiläisen pistoa seurannut yleisreaktio)

  • Ampiaismyrkky-IgE ja mehiläismyrkky-IgE tutkitaan ensin perusterveydenhuollossa)
  • Seinäjoen keskussairaalan keuhkopkl

>> Siedätyshoito (Käypä hoitosuositus)

Työhön liittyvät allergiset oireet: Ihotautipkl VKS

 • Epäily ammatti-ihotaudista (allerginen kosketusekseema tai kosketusurtikaria)

Ammattiastmaepäily

Ammattinuhaepäily

 • VKS: n Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl tai Malmin sairaalan keuhkopoliklinikka
 • Työlääketieteen pkl (Etelä-Pohjanmaan KS tai TYKS)

>> Ohje lähetteen laatimisesta ammattitautitutkimuksiin (Epshp, 2015)

 

Lapset

Anafylaksiaepäily/ ruoka-aineallergian epäily: lasten pkl VKS tai Malmin sairaala

 • Jatkotutkimukset ovat aiheellisia mikäli lapsi ei kasva hyvin, jos epäillään allergiaa perusruoka-aineelle tai jos oireet pahenevat. Ruoka-aineita, jotka eivät ole ravitsemuksellisesti tärkeitä eivätkä ole aiheuttaneet vakavia reaktioita voidaan väliaikaisesti välttää ja sitten kokeilla uudelleen. 
  • Lasten pkl (VKS tai Malmin sairaala)

>> Ruoka-allergia (lapset) (Käypä hoitosuositus)
>> Lasten ruoka-allergian hoitoketju (Vshp, 2013)

Keskivaikea tai vaikea atooppinen ekseema  

 • Alle 2- vuotiaat:
  • lasten pkl VKS
 • Yli 2-vuotiaat:
  • lasten pkl tai ihotautipkl VKS
  • Pietarsaaren seudulla Malmin sairaalan lastenpkl

Lääkeaineallergiaepäily:
>> Lasten pkl

Hoitoon reagoimaton allerginen nuha (yli 12-vuotiaalla):
>> Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 

Alatiehengitystieoireet

 • Toistuvat uloshengitysvaikeudet, vinkuna tai pitkäkestoinen yskä (>6vkoa) tai usein toistuva yskä
  • <3v. lapsi, jolla astman riskitekijöitä ja 2 todettua obstruktiota
  • <3v. lapsi, jolla ei atsman riksiteijöitä ja 3 todettua obstruktiota
  • >3v. lapsella riittää 1 todettu obstruktio infektion, rasituksen tai allergeenialtistuksen yhteydessä.
   • Lasten pkl (VKS tai Malmin sairaala)

>> Lasten astman hoitoketju (Vshp, 2013)
>> Lasten astman diagnostiikka ja hoito (Käypä hoitosuositus)

Keskeiset lähetteessä vaadittavat tiedot

 • Anamneesi (kts. kohta: Perusterveydenhuollossa tehtävät tutkimukset ja hoidot)
 • Selvä kysymyksenasettelu eli esim. mitä allergeeneja epäillään ja halutaan tutkia, jolloin voidaan usein jo suoraan lähetteen perusteella ohjelmoida mitkä testi-sarjat tehdään.

 

Tutkimukset ja hoito erikoissairaanhoidossa

 • Prick-testit tehdään VKS ihotautipoliklinikalla. Myös VKS korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, lastenpkl ja keuhkopkl käyttävät ihotautipoliklinikan prick-testilaboratoriot
 • I.c.-testit (eli intrakutaanitestit)
  >> VKS ihotautipkl
 • Epikutaanitestit
  >> VKS ihotautipkl
 • Lääkeaine-altistukset aikuisille
  >> VKS ihotautipkl
 • Lääkeaine- ja ruokaaine-altistukset (lapset alle 16v)
  >> Lasten pkl VKS tai Malmin sairaala
 • Allergeenikomponentti tutkimukset
 • Siedätyshoidon toteutus (koivu, timotei)
  >> VKS korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl tai Malmin sairaalan keuhkopkl
 • Keuhkosairauksien vaativampi diagnostiikka
  >> Keuhkopkl VKS tai Malmin sairaala

  >> Ihotautien diagnostiset kokeet (Lääkärin käsikirja)

Keskeiset palautteessa vaadittavat tiedot

 • Kopio käyntiteksteistä (potilaan/huoltajan suostumuksella): oireet, mahdolliset hoidot/ lääkkeet, jatkosuunnitelma
 • Loppupalaute (epikriisi) kun jatkohoito ja seuranta siirtyvät PTH:on

 

Potilasohjeet

Yhdistykset

Työryhmä

 • Andersén, Heidi, ylilääkäri, keuhkosairaudet, Vks   
 • Blokzijl, Marja Leena, erikoislääkäri, lastentaudit, Vks
 • Collander, Fredrika, lääkäri, Mustasaaren tk
 • Hagman, Johanna, ylilääkäri, ihotaudit, Vks
 • Hammar, Maria, suunniitelija, pth-yksikkö, Vshp
 • Hanner, Ann-Charlotte, avdelningsläkare, Malmska sjukhuset  i Jakobstad
 • Herrgård, Nina, kouluterveydenhoitaja, Mustasaaren tk
 • Hjerpe, Mia, sairaanhoitaja, ihotautiklinikka, Vks  
 • Iivonen, Ilkka, lääkäri, Närpiön tk
 • Knutar, Ida, apualaisylilääkäri, ihotaudit, Vks
 • Kujanpää, Hanna, yleislääketieteeseen erikoistuva tk- lääkäriVaasan tk
 • Kultalahti, Tuula, astmahoitaja, Kristiinankaupungin tk
 • Pöntinen, Juhani, apulaisylilääkäri, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, Vks
 • Räsänen, Maija, ylilääkäri, keuhkosairaudet, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Salmela, Helene, astmahoitaja, Mustasaaren tk, Oravaisten lääkärivastaanotto
 • Talonpoika, Satu, astmahoitaja, Vaasan tk
 • Uitto, Pälvi,  puheenjohtaja, Vaasanseudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
 • Åstrand, Ulla, vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen

Palveluketjun päivitys

 • Päivitys tehdään tarvittaessa kahden vuoden päästä.
9.7.2018 Laboratorio2