© Vaasan sairaanhoitopiiri 2009. Viim.päivitys 2013.

 

Vastuuhenkilö

Otto Knutar, endokrinologian ylilääkäri, VKS

 

Tyypin I DM

 • Muiden kuin vaasalaisten potilaiden hoitovastuu on pääsääntöisesti VKS: n sisätautien poliklinikalla. Suurin osa sairaanhoitopiirin pohjoisosassa asuvista tyypin I diabetespotilaista käyvät Malmin terveys- ja sairaanhoitoalueen sisätautien poliklinikalla. Pieni osa tyypin I diabeetikoista käyvät omissa terveyskeskuksissa edellyttäen, että diabeteksen hoitotasapaino on hyvä tai vähintään tyydyttävä.
 • Vaasalaiset potilaat käyvät mahdollisuuksien mukaan Vaasan terveyskeskuksen diabetesvastaanotolla, jossa työskentelee mm. diabeteksen hoitoon perehtynyt sisätautien erikoislääkäri. Vaasan kaupungin diabetesvastaanotolla on myös valmiuksia hoitaa insuliinipumppupotilaita.
 • Raskaana olevien diabeetikoiden hoito kuuluu VKS: n sisätautien poliklinikkaan.
 • Nefrologi hoitaa vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa potevat sekä munuaissiirteen saaneet diabeetikot. Tarvittaessa voidaan konsultoida diabeteslääkäriä erikseen.
 • Diabeetikoiden seurantavälit sovitaan yksilöllisesti, seurantaväli voi olla 2–6 kk. Osa seurantakäynneistä tapahtuu diabeteshoitajalla.

Tyypin II DM

 • Hoitovastuu ja riskiryhmien seulonta kuuluu pääsääntöisesti avoterveydenhuoltoon.
 • Myös insuliinihoidon aloitus kuuluu avoterveydenhuoltoon.
 • Komplisoituneissa tapauksissa voidaan konsultoida VKS: n sisätautien poliklinikkaa. Tällöin pyritään siirtämään hoitovastuu takaisin avoterveydenhuoltoon, kun diabeteksen hoitotasapaino on parempi.
 • Osa komplisoitunutta (erityisesti jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta) tyypin II diabetestä sairastavista hoidetaan pysyvästi VKS: n sisätautien poliklinikan kautta.
 • Tarvittaessa konsultoidaan ravitsemusterapeuttia ja sairaalloisesti lihavien työikäisten kohdalla voidaan harkita lihavuuskirurgiaa.
 • Diabeteksen taustalta saattaa joskus löytyä jokin sekundaarinen syy, esim. Cushingin oireyhtymä, hemokromatoosi, akromegalia tai feokromosytooma. Näiden selvittely kuuluu VKS: n sisätautien poliklinikalle.
 • Epätyypillisesti käyttäytyvän diabeteksen diagnostiset selvittelyt tapahtuvat VKS: n sisätautien poliklinikalla (esim. MODY epäily).

 

Raskausdiabetets

 • Seulonta tapahtuu äitiysneuvolassa
 • Uudet raskausdiabeetikot lähetetään ensisijaisesti VKS:n äitiyspoliklinikalle.
 • Insuliinihoidon aloitukset toteutetaan VKS: n sisätautien poliklinikalla.
 • Raskausdiabeteksen sairastaneen riski sairastua tyypin II diabetekseen myöhemmässä elämässä on huomattavasti suurentunut, ja näiden ihmisten seuranta tapahtuu sokerirasituskokein avoterveydenhuollossa.

Diabeteksen liitännäissairaudet

 • Mikroalbuminurian seulonta ja hoito tapahtuu diabetestä hoitavassa yksikössä.
 • Etenevää munuaisten vajaatoimintaa tai nefroottista oireyhtymää potevien kohdalla suositellaan konsultoimaan nefrologiaa.
 • Silmäpohjakuvaukset tapahtuvat avoterveydenhuollossa. Seurantaväli on 1–2 vuotta tyypin I diabeteksessa ja 1–3 vuotta tyypin II diabeteksessa. Mikäli potilaan diabetes hoidetaan VKS: n sisätautien poliklinikalla lähetetään kopio kuvauksen lausunnosta hoitavaan yksikköön. Tarvittaessa konsultoidaan VKS: n silmäpoliklinikkaa.
 • Jalkahaavapotilaat lähetetään VKS: n sisätautien poliklinikan moniammatilliseen jalkakokoukseen.
 • Tärkein yksittäinen hoitotoimenpide on haavan kevennys, tästä huolehditaan jo avoterveydenhuollossa (esim. kyynärsauvoilla tai pyörätuolilla).
 • Epäiltäessä Charcotin neuroartropatiaa immobilisoidaan välittömästi alaraaja kyynärsauvoilla tai pyörätuolilla. Tarkempi diagnostiikka tapahtuu jalkakokouksessa.

 

5.6.2017 Primärvårdsenheten