© Vaasan sairaanhoitopiiri 2014.

Hoitoketjun vastuuhenkilö:

  • Jukka Saarinen, ylilääkäri, neurologian pkl, VKS

Määritelmä

  • Muistihäiriö, joka alentaa toiminta- tai työkykyä

Tavoitteet

  • parantaa alkavan muistisairauden tunnistamista
  • yhtenäistää tutkimuksiin pääsyä
  • tehostaa hoitoa ja kuntoutusta
  • selkeyttää jatkohoitoa

Tutkimukset avoterveydenhuollossa

  • CERAD tai vähintään MMSE
  • Löydökset VKS:n orientoivan neurologisen statuksen mukaan »
  • Muisti la b: PVK, Ion-Ca, Na, K, Krea, fP-Gluk, TSH, ALAT, B-12vit, La, Ekg
  • Lyhyt arvio depressiosta (tarvittaessa masennusseula esim. GDS-15) tai psyykkisistä ongelmista käytöshäiriöistä

Indikaatiot erikoissairaanhoitoon lähettämiselle

  • Geriatrin puuttuessa: Anamnestisesti etenevä muistihäiriö (esim. omaisten mukaan), iästä riippumatta
  • Muistioireiset henkilöt, joiden muistihäiriöön liittyy epätavallisia piirteitä
  • Muistioireiset henkilöt, joille pitää tehdä neuropsykologinen arvio
  • Alle 65-vuotiaat kuuluvat neurologian poliklinikan hoitovastuulle

Lähetetiedot

Huom! Terveyskeskuksesta tai muistineuvolasta lähetetään neuroradiologiseen arviointiin ja konsultaatioon

  • Nykylääkitys ja perussairaudet
  • Tutkimuslöydökset, orientoiva status, arvio depressiosta ja psyykkisistä käytöshäiriöistä sekä esim. omaisten arvio
  • Maininta virtsainkontinenssista, kävelystä, afasiasta, näköharhoista, ekstrapyramidaalioireista sekä vireyden ja kognitiivisten toimintojen vaihteluista
  • Muista lähettää CERAD kopiot, tai yhteenveto tuloksista!

Hoito erikoissairaanhoidossa

  • Kuvantamistutkimus: aivojen CT tai MRI kuvat
  • Tarvittaessa muita täydentäviä tutkimuksia
  • Diagnoosi (pääsääntöisesti kuvantaminen ja lähetetiedot riittävät)
  • Diagnoosin asettamisen jälkeen lähetetään
    • Tutkitulle potilaalle lähetetään informaatiokirje », jossa todetaan, että tutkimustulokset on lähetetty lähettävään yksikköön, joka puolestaan informoi potilasta. Lisäksi pyyntö ottaa yhteyttä lähettävään tahoon, mikäli lähettävästä yksiköstä ei tule yhteydenottoa.
    • Lähettävälle lääkärille palaute, jossa voidaan kommentoida myös jatkohoito

Jatkohoito avopalveluissa

Työryhmä

  • Ylilääkäri Jukka Saarinen ja muistihoitaja Lotta Wasström, VKS Neurologian pkl
  • Geriatri Gudrun Särs ja muistihoitaja Britt Heinola, Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto
  • Apulaisylilääkäri Stefan Strang ja muistihoitaja Diana Rosenlöf, Mustasaaren tk
  • Johtava muistihoitaja Kristine Ek, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
  • Terveyskeskuslääkäri Jaana Sjöqvist Kristiinankaupungin perusturvakeskus ja muistihoitaja Stina Bärnlund Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä
  • Perusterveydenhuollon vt. yksikön päällikkö Pirjo Wadén

Hoitoketjun päivitys

  • Hoitoketjun päivityksestä vastaavat neurologian poliklinikka ja perusterveydenhuollon yksikkö.
15.2.2019 Redaktion_Toimitus