Kokemusasiantuntijat psykiatrian ammattiosaamisen täydentäjinä

 

Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta psyykkisistä tai  fyysisistä sairauksista tai päihdeongelmista ja hän on saanut koulutuksen tehtäväänsä.

Kokemusasiantuntija tietää, millaista on sairastaa, saada hoitoa ja käyttää erilaisia palveluita. Hän myös tietää, mistä on ollut hyötyä ja apua omassa tai läheisen kuntoutumisessa.

Kokemusasiantuntijat tukevat ja edistävät toipumista ja kuntoutumista monella tavalla. Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö:

  • lisää molemminpuolista ymmärrystä
  • syventää osaamista
  • antaa positiivisia kokemuksia
  • saa asiakkaiden todelliset tarpeet ja oikein suunnatut palvelut kohtaamaan

 

Kokemusasiantuntijoita voi hyödyntää:

  • vertaistukihenkilönä tai ryhmänohjaajajana ammattihenkilön kanssa
  • luennoitsijana koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa sosiaali- ja terveysalalla
  • suunnittelu-, kehitys- ja arviointityössä
  • niin asiantuntijana kuin palveluiden käyttäjien puolestapuhujanakin ottamalla kokemusasiantuntija mukaan työryhmiin ja kehittämistyöhön

 

Toimeksiantaja maksaa kokemusasiantuntijan palkkion ja matkakulut.

 

Tarvitseeko esimerkiksi yhdistyksesi kokemusasiantuntijaa kouluttajaksi tai tukihenkilöksi? Ota yhteyttä sairaanhoitaja Camilla Pitkäseen (etunimi.sukunimi(at)vshp.fi).

10.4.2017 VKSadmin