Kokemusasiantuntijat psykiatrian ammattiosaamisen täydentäjinä

Psykiatrian kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta psyykkisistä tai fyysisistä sairauksista tai päihdeongelmista ja hän on saanut koulutuksen tehtäväänsä.

Kokemusasiantuntija tietää, millaista on sairastaa, saada hoitoa ja käyttää erilaisia palveluita. Hän myös tietää, mistä on ollut hyötyä ja apua omassa tai läheisen kuntoutumisessa. Kokemusasiantuntijat tukevatkin potilaan toipumista ja kuntoutumista monella tavalla.

Toimeksiantaja maksaa kokemusasiantuntijan palkkion ja matkakulut.

Huom! Potilaat voivat tiedustella suoraan hoitoyksiköstään mahdollisuutta tavata kokemustoimija. 

Tarvitseeko esimerkiksi yhdistyksesi kokemusasiantuntijaa kouluttajaksi tai tukihenkilöksi? Ota yhteyttä sairaanhoitaja Camilla Pitkäseen (etunimi.sukunimi(at)vshp.fi) tai puhelimitse.

Lue lisää kokemustoimijan tarjoamasta avusta!

Yhteystiedot

Sijainti
-
Avoinna
Arkisin
Yhteyshenkilö
040 631 5124
26.2.2020 Redaktion_toimitus