• Kliininen tilannearvio
  • Havainnoidaan perheensisäistä vuorovaikutusta
  • Oireiden kartoitus
  • Neurofysiologisia tutkimuksia tai kuvantamistutkimuksia, jos on syytä epäillä erityisiä somaattisia sairauksia oireiden syyksi.
  • Arvio lapsen kehityksestä
  • Lastenpsykiatrian/nuorisopsykiatrian konsultaatio, jos on syytä epäillä vaikeaa käytöshäiriötä/ahdistuneisuutta/masennustilaa tai lapsen/ nuoren psykososiaalinen kasvuympäristö on epävakaa.
11.9.2017 Primärvårdsenheten