Tarkkaamattomuus

 • huolimattomuusvirheet
 • keskittymisvaikeudet
 • ei näytä kuuntelevan
 • vaikeus noudattaa ohjeita ja saattaa tehtävä loppuun
 • vaikeus suunnitella toimintaansa
 • tehtävien välttely
 • tavaroiden hukkaaminen
 • ärsykkeistä häiriintyminen
 • asioiden unohtaminen

Ylivilkkaus

 • motorinen levottomuus
 • toimintaan juuttuminen

Impulsiivisuus

 • malttamattomuus
 • vuoron odottamisen vaikeus
 • toisten keskeyttäminen tai tunkeilevuus
 • ”räjähtelevyys”

Toiminnanohjauksen vaikeudet

 • aloitekyvyttömyys
 • suunnittelemattomuus
 • toiminnan lopettamisen tai vaihtamisen vaikeus
 • voiman, nopeuden ja tarkkuuden säätelyn vaikeus

Imeväisiässä

 • itkuisuus
 • uni- valverytmin säätelyvaikeudet

Leikki-iässä (1-4 v.)

 • levottomuus
 • hoitoryhmään sopeutumattomuus
 • uhmakkuus

Esikoulu-iässä (4-7 v.)

 • keskittymättömyys
 • ylivilkkaus
 • ohjeiden ymmärtämisvaikeudet

Koulussa

 •  tarkkaamattomuus
 • ylivilkkaus
 • impulsiivisuus
 • käytösongelmat
 • oppimisen vaikeudet
 • aggressiivisuus
 • kömpelyys


Nuoruusiässä

 •  impulsiivisuus korostuu
 • asosiaalisuus
 • mielenterveysongelmat

 

 

2.1.2018 Primärvårdsenheten