Tutkimukset

 • Tarkentava arvio tilanteesta, tavoitteena kokonaisvaltaisen ja perhekeskeisen ymmärryksen saaminen
  • kartoitus lapsen ja perheen tilanteesta
  • erotusdiagnostinen harkinta liitännäishäiriöiden kartoittamiseksi
  • verkostoneuvottelut koulun/päiväkodin tai lastensuojelun kanssa
  • päiväkoti-/koulu-/kotikäynnit
 • Lisätutkimukset tehdään tarvittaessa:
  • täydentävä psykologin tutkimus tunne-elämän alueelta
  • täydentävä toimintaterapeutin tutkimus
 • Tutkimusjakso suunnitellaan aina yksilöllisesti

 

Hoidot ja terapiat lasten- ja nuorisopsykiatriassa

 • Lastenpsykiatriassa:
  • Perheen ja muun lähiympäristön ohjaus,
  • Verkostoneuvottelut
  • Lääkehoito kokeilua
  • Psyykkisen voinnin ja kokonaistilanteen seuranta
  • Tiedon jakaminen sopeutumisvalmennuskursseista
  • Tarvittaessa yksilö- tai ryhmämuotoinen psykoterapia
  • Tarvittaessa liitännäishäiriöiden hoitoon
  • Tarvittaessa ohjaus neuropsykologiseen kuntoutukseen tai toimintaterapiaan
 • Nuorisopsykiatriassa:
  • jos impulsiivisuus ja aggressio-ongelmat ovat etusijalla, voidaan tarjota nuorelle aggressionhallintaa ja sosiaalisia taitoja harjoittavaa ryhmämuotoista hoitoa
  • neuropsykiatrinen yksilövalmennus
  • perheen psykoedukaatio
  • monimutkaisemmat lääkehoidot
  • stimulantti monoterapiana
11.9.2017 Primärvårdsenheten