© Vaasan sairaanhoitopiiri 2018

Palveluketjun vastuuhenkilö

 • Ida Knutar, apulaisylilääkäri, ihotaudit, Vaasan keskussairaala 

Diagnoosit

 • Z01.5        Allergiatestit
 • L20.0        Atooppinen ihottuma (eczema atopicum)
 • L27.2        Nieltyjen ruoka-aineiden aiheuttama ihottuma (dermatitis ex cibo devorato)
 • K52.2        Allerginen tai muu ruokavaliosta riippuva maha-suolitulehdus tai/ja koliitti (gastroenteritis allergica/diaetica)
 • L50.0        Urticaria
 • T78.3        Angioödema
 • T78.0        Epäedullisesta ravintoainereaktiosta johtuva anafylaktinen sokki
 • T78.1        Muualla luokittamaton muu epäedullinen ravintoainereaktio
 • T78.2        Määrittämätön anafylaksia (plaga anaphylactica non specificata)
 • T88.7        Määrittämätön lääkeainereakti
 • L23.8        Allerginen kosketusihottuma (eczema allergicum)
 • J30.4        Allerginen nuha

Hoitoketjun tavoite

 • Yhdenmukaistaa lähetekriteereitä ja välttää turhia tutkimuksia.
 • Selkiyttää hoidonporrastusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.
 • Selkiyttää työnjakoa eri erikoisalojen välillä.

  Perusterveydenhuollossa tehtävät tutkimukset ja hoidot

Tarkka anamneesi on välttämätön ja allergiadiagnostiikka perustuu siihen

Oirehistoria:

 • mitä oireita ja kuinka voimakkaita
 • mikä ja millaiset määrät aiheuttavat oireita
 • oireiden alkamisajankohta
 • miten nopeasti oireet alkoivat (välitön vai viivästynyt reaktio)
 • oireiden kehittyminen
 • kohde-elinpotilas täyttää tarvittaessa oirepäiväkirjan (lapset, aikuiset)
  • ihottuma
  • suolisto-oireet
  • silmä- ja nenäoireet
  • hengitystieoireet
 • Anafylaksiapotilailla tarkan anamneesin saaminen strukturoidusti on helpointa täyttämällä anafylaksialomake jo alkuvaiheessa, esim. päivystyspoliklinikalla.  
 • Anafylaksiatapauksissa tärkeä selvittää mitä potilas on syönyt ja juonut edeltävien 4 tunnin aikana.
 • Epäselvissä tilanteissa potilaan tulee pakastaa näyte mahdollisista epäillyistä ruoista ja säästää niiden pakkaukset, joista käy ilmi ainesosat (esim. einesruuat, suklaapatukat, keksit).
 • Jos potilas on itse tehnyt ruoan, hän kirjaa ylös ainesosat.
 • Potilaalta tulee myös kysyä lääkkeiden ja luontaistuotteitten käytöstä.
 • Työhön liittyvät allergiset oireet selvitellään työterveydenhuollossa.

Allergiatutkimukset

 • Perusterveydenhuollossa voidaan valikoiduissa tapauksissa tutkia spesifiset IgE- vasta-aineet verestä epäiltäessä siitepöly- tai eläinallergioita tai tavallisimpia ruoka-aineallergioita.
 • Myönteinen testitulos ei sellaisenaan merkitse kliinisesti merkitsevää, oireita aiheuttavaa allergiaa, vaan anamneesi on ratkaiseva.
 • Huom, spesifisiä IgE-vasta-aineita ja prick-testejä käytetään molempia IgE-välitteisen allergian tutkimiseen ja ne ovat herkkyydeltään suunnilleen samanarvoisia.
 • Eri allergeenien laboratoriokoodit löytyvät laboratorio-ohjekirjasta koodilla 3836

Ihotautien diagnostiset kokeet (Lääkärin käsikirja)

 • Vaikeita oireita aiheuttavaa pähkinäallergiaa epäiltäessä voidaan ottaa maapähkinän ja hasselpähkinän allergeenikomponentit, jos maapähkinä-IgE ja/tai hasselpähkinä-IgE on pos.
  • Maapähkinän allergeenikomponentit ovat: Ara h 1, 2, 3, 6 , 8 ja 9 ja hasselpähkinän allergenikomponentit ovat Cor a 1, 8, 9 ja 14.
  • Laboratoriokoodit/VSHP,
   • maapähkinä: 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 0579
   • hasselpähkinä: 8481, 8482, 8686, 8687

Komponenttidiagnostiikka

Ruoka-aineallergia (lapset, käypä hoitosuositus)

Alahengitystieoireiset potilaat

 • PEF-seuranta (2 vk ennen ja jälkeen avaavaa lääkettä), spirometria bronkodilataatiokokeella

Sisäilmaoireilevat potilaat

 • IgE-välitteinen herkistyminen homeille ei yleensä liity kosteusvaurioon, minkä vuoksi spesifisiä homeiden IgE-vasta-aineita ei suositella seulottavaksi perusterveydenhuollossa.
 • IgG-vasta-ainemäärityksiä ei suositella käytettäväksi kosteusvaurioihin liitettyjen oireiden selvittelyssä.

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas (Käypähoito suositus)

Hoito ja neuvonta

Akuutin (alle 6 viikkoa kestäneen) urtikarian (nokkosihottuma) hoito

 • Urtikariaan liittyy usein oireena myös angioödeema, sen esiintyminen ei muuta hoito- ja lähetekäytäntöä
 • Akuutti urtikaria ei yleensä edellytä allergiatestien tekemistä. Taustalla on hyvin harvoin välitön allergia, ellei anamneesi selvästi viittaa siihen.


Lieväoireisen ruoka-aineallergikon neuvonta, esim. siitepölyallergikkojen ristireaktiot

 • Siitepölyallergikoille ristireaktioiden kautta oireita aiheuttavat tyypillisesti tietyt tuoreet vihannekset, hedelmät, mausteet ja pähkinät.
  • Potilas voi itse seurata, mistä ruoka-aineista oireita tulee (suun ja nielun kutinaa ja kihelmöintiä).
  • Lähete erikoissairaanhoitoon prick-testejä varten ei ole yleensä tarpeen.

 • Vatsa- ja suolioireet, jotka ovat alkaneet vasta aikuisiällä selittyvät hyvin harvoin välittömällä allergialla. Näissä tapauksissa allergioiden selvittely erikoissairaanhoidossa  prick-testein on harvoin tarpeellista.
  Aikuisten ruoka-allergiat (Lääkärin käsikirja)

Aikuisten lievän ja keskivaikean ekseeman hoito ja hoidonohjaus 
Atooppisen ekseeman Käypä hoitosuosituksen mukaan

Aikuisen atooppisella ihottumalla ei ole suoranaista yhteyttä potilaan IgE-välitteisiin allergioihin eikä se sinällään ole indikaatio allergiatesteille.
Joillakin potilailla voivat IgE-välitteiset allergiat (esim. ruoka-aineet, eläimet, siitepölyt) pahentaa atooppista ekseemaa.
Atooppinen ekseema aikuisella  (Lääkärin käsikirja)

Lasten lievän ihottuman hoito
Atooppisen ekseeman (Käypä hoitosuositus)

Allergisen nuhan hoito
Allergisen nuhan hoito (Lääkärin käsikirja)

Indikaatiot erikoissairaanhoidon lähetteeseen

Erikoisala, jolle lähetetään valitaan pahimman oireen mukaan.

Aikuiset (yli 16 v.)

Potilaalla ollut epäilty anafylaksia/ vaikea allerginen yleisreaktio:    

 • oireita useasta elinjärjestelmästä,
 • ei pelkkä urtikaria/ angioödeema,
  •  Ihotautipkl (VKS)
  • Malmin sairaalan keuhkopkl

Epäily lääkeaineen aiheuttamasta yliherkkyysreaktiosta:

 • Lääke on potilaalle välttämätön eikä vaihtoehtoa lääkkeelle ole olemassa.  
 • Antibioottiallergiaa epäiltäessä potilaan voi lähettää tutkimuksiin mikäli hänellä epäillään yliherkkyyttä vähintään kolmelle eri antibioottiryhmälle tai epäillään yliherkkyyttä sekä penisilliini- että kefalosporiiniryhmän antibiootille.
  • Ihotautipkl VKS
 • Aikuisella vaikea atooppinen ekseema (paikalliskortikosteroideilla ei riittävää vastetta):


Epäily kosketusallergiasta: Ihotautipkl (VKS), esim:

 • Käsiekseema,
 • Säärten krooninen ekseema/haava,
 • Kasvojen/silmäluomien/hiuspohjan ekseema.

Aikuisen ruoka-aineallergiaepäily, jos ollut anafylaksia tai toistuvasti vaikeita iho-, limakalvo- tai suolioireita ja aiheuttaja/aiheuttajat epäselviä.

Allerginen nuha

 • Siedätyshoitoharkinta(koivu, heinä, pölypunkki)
  • VKS Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl tai Malmin sairaalan keuhkopkl
 • Jos myös alahengitystieoireita tai astma:
  • Keuhkopkl VKS tai Malmin sairaala
  • Siedätyshoito (Käypä hoitosuositus)
 • Vaikeat hoitoon reagoimattomat ylähengitystieoireet (nenästeroideja ja antihistamiineja kokeiltu vähintään 2- 4 vk)
  Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl VKS tai Malmin sairaala

Vaikeat hoitoon reagoimattomat alahengitystieoireet: keuhkopkl (VKS tai Malmin sairaala)

 Astma (Käypä hoitosuositus)

Pistiäisallergian siedätyshoitoharkinta (ampiaisen tai mehiläisen pistoa seurannut yleisreaktio)

  • Ampiaismyrkky-IgE ja mehiläismyrkky-IgE tutkitaan ensin perusterveydenhuollossa)
  • Seinäjoen keskussairaalan keuhkopkl

 Siedätyshoito (Käypä hoitosuositus)

Työhön liittyvät allergiset oireet: Ihotautipkl VKS

 • Epäily ammatti-ihotaudista (allerginen kosketusekseema tai kosketusurtikaria)

 

Ammattiastmaepäily

Ammattinuhaepäily

 • VKS: n Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl tai Malmin sairaalan keuhkopoliklinikka
 • Työlääketieteen pkl (Etelä-Pohjanmaan KS tai TYKS)

 Ohje lähetteen laatimisesta ammattitautitutkimuksiin (Epshp, 2015)

 

Lapset

Anafylaksiaepäily/ ruoka-aineallergian epäily: lasten pkl VKS tai Malmin sairaala

 • Jatkotutkimukset ovat aiheellisia mikäli lapsi ei kasva hyvin, jos epäillään allergiaa perusruoka-aineelle tai jos oireet pahenevat. Ruoka-aineita, jotka eivät ole ravitsemuksellisesti tärkeitä eivätkä ole aiheuttaneet vakavia reaktioita voidaan väliaikaisesti välttää ja sitten kokeilla uudelleen. 
  • Lasten pkl (VKS tai Malmin sairaala)

Ruoka-allergia (lapset) (Käypä hoitosuositus)
Lasten ruoka-allergian hoitoketju (Vshp, 2013)

Keskivaikea tai vaikea atooppinen ekseema  

 • Alle 2- vuotiaat:
  • lasten pkl VKS
 • Yli 2-vuotiaat:
  • lasten pkl tai ihotautipkl VKS
  • Pietarsaaren seudulla Malmin sairaalan lastenpkl

Lääkeaineallergiaepäily:

 • Lasten pkl

Hoitoon reagoimaton allerginen nuha (yli 12-vuotiaalla): 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 

Alatiehengitystieoireet

 • Toistuvat uloshengitysvaikeudet, vinkuna tai pitkäkestoinen yskä (yli 6vkoa) tai usein toistuva yskä
  • Alle 3v. lapsi, jolla astman riskitekijöitä ja 2 todettua obstruktiota
  • Alle 3v. lapsi, jolla ei atsman riksiteijöitä ja 3 todettua obstruktiota
  • Yli 3v. lapsella riittää 1 todettu obstruktio infektion, rasituksen tai allergeenialtistuksen yhteydessä.
   • Lasten pkl (VKS tai Malmin sairaala)

Lasten astman hoitoketju (Vshp, 2013)
Lasten astman diagnostiikka ja hoito (Käypä hoitosuositus)

Keskeiset lähetteessä vaadittavat tiedot

 • Anamneesi (kts. kohta: Perusterveydenhuollossa tehtävät tutkimukset ja hoidot)
 • Selvä kysymyksenasettelu eli esim. mitä allergeeneja epäillään ja halutaan tutkia, jolloin voidaan usein jo suoraan lähetteen perusteella ohjelmoida mitkä testi-sarjat tehdään.

Tutkimukset ja hoito erikoissairaanhoidossa

 • Prick-testit tehdään VKS ihotautipoliklinikalla. Myös VKS korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, lastenpkl ja keuhkopkl käyttävät ihotautipoliklinikan prick-testilaboratoriot
 • I.c.-testit (eli intrakutaanitestit) 
  VKS ihotautipkl
 • Epikutaanitestit
  VKS ihotautipkl
 • Lääkeaine-altistukset aikuisille
  VKS ihotautipkl
 • Lääkeaine- ja ruokaaine-altistukset (lapset alle 16v)
  Lasten pkl VKS tai Malmin sairaala
 • Allergeenikomponentti tutkimukset
 • Siedätyshoidon toteutus (koivu, timotei)
  VKS korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl tai Malmin sairaalan keuhkopkl
 • Keuhkosairauksien vaativampi diagnostiikka
  Keuhkopkl VKS tai Malmin sairaala

  Ihotautien diagnostiset kokeet (Lääkärin käsikirja)

Keskeiset palautteessa vaadittavat tiedot

 • Kopio käyntiteksteistä (potilaan/huoltajan suostumuksella): oireet, mahdolliset hoidot/ lääkkeet, jatkosuunnitelma
 • Loppupalaute (epikriisi) kun jatkohoito ja seuranta siirtyvät PTH:on

Potilasohjeet

Yhdistykset

Työryhmä

 • Andersén, Heidi, ylilääkäri, keuhkosairaudet, Vks   
 • Blokzijl, Marja Leena, erikoislääkäri, lastentaudit, Vks
 • Collander, Fredrika, lääkäri, Mustasaaren tk
 • Hagman, Johanna, ylilääkäri, ihotaudit, Vks
 • Hammar, Maria, suunniitelija, pth-yksikkö, Vshp
 • Hanner, Ann-Charlotte, avdelningsläkare, Malmska sjukhuset  i Jakobstad
 • Herrgård, Nina, kouluterveydenhoitaja, Mustasaaren tk
 • Hjerpe, Mia, sairaanhoitaja, ihotautiklinikka, Vks  
 • Iivonen, Ilkka, lääkäri, Närpiön tk
 • Knutar, Ida, apualaisylilääkäri, ihotaudit, Vks
 • Kujanpää, Hanna, yleislääketieteeseen erikoistuva tk- lääkäriVaasan tk
 • Kultalahti, Tuula, astmahoitaja, Kristiinankaupungin tk
 • Pöntinen, Juhani, apulaisylilääkäri, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, Vks
 • Räsänen, Maija, ylilääkäri, keuhkosairaudet, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Salmela, Helene, astmahoitaja, Mustasaaren tk, Oravaisten lääkärivastaanotto
 • Talonpoika, Satu, astmahoitaja, Vaasan tk
 • Uitto, Pälvi,  puheenjohtaja, Vaasanseudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
 • Åstrand, Ulla, vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen

Palveluketjun päivitys

 • Päivitys tehdään tarvittaessa kahden vuoden päästä.
29.5.2019 Redaktion_Toimitus