© Vaasan sairaanhoitopiiri 2017

Hoitoketjun vastuuhenkilöt

 • Otto Knutar, endokrinologian ylilääkäri, Vks 
 • Satu Paunonen, jalkaterapeutti, Vks

Tausta

 • Terveydenhuollon ammattilaisen tekemät säännölliset jalkojen seulontatutkimukset ovat tärkeitä jalkariskien toteamiseksi.
 • Ehkäisy ja seuranta tulee aloittaa jo silloin, kun diabetes todetaan.
 • Tärkein hoito on diabeetikon jalkaongelmien ehkäisy. Valtaosa amputaatioista olisi estettävissä tehokkaalla varhaisella diagnostiikalla ja hoidolla.
 • Jalkahaavoja ehkäisevät toimenpiteet tulee kohdistaa riskiryhmiin, erityisesti perifeeristä neuropatiaa sairastaviin.
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon moniammatillinen yhteistyö ja tehokas hoitoketju ehkäisevät diabeetikon jalan kudosvaurioita ja siten amputaatioita.

Tavoite

 • Hoito-ketjulla pyritään tunnistamaan suuren riskin potilaat ja ennaltaehkäisemään vaikeampien jalkaongelmien syntyä.

Keinot

 • Diabeetikon riski jalkahaavan synnylle määritellään vähintään kerran vuodessa ja se kirjataan sairauskertomukseen.

 • Riskin arvion perustana on Käypä hoitosuosituksen mukainen riskiluokitus:

  Riskiluokkakaavio.

 • Jokaiselle diabeetikolle kuuluu antaa perusohjausta jalkojenhoitoon jo taudin toteamishetkellä.

 • Jos suojatunto puuttuu eli riskiluokka on 1, tulee lisäksi liittää ohjaukseen, miten suojella jalkoja haavojen välttämiseksi ja tarkistaa kenkien sopivuus.

 • Riskiluokan 2-3 potilaille kunta on velvollinen järjestämään paikan, jossa potilas voi käydä säännöllisesti jalkojenhoidossa.
 • Matalan riskin potilaat käyvät tarvittaessa yksityisellä sektorilla omakustanteisesti jalkojenhoidossa.

Milloin erikoissairaanhoidon jalkaterapeutin arvioon?

 • Jos riskiluokka on 2-3 eli suojatunnon puuttumisen lisäksi on heikentynyt verenkierto, virheasento tai aikaisempi jalkahaava/amputaatio, suositellaan lähettämään potilas VKS:n sisätautien pkl:n jalkaterapeutin vastaanotolle arvioon.
 • Vaasalaisten riskinarviot tehdään ensisijaisesti Vaasan kaupungin diabetesvastaanotolla.

 • Jalkaterapeutin vastaanotolla määritellään erikoiskenkä- ja tukipohjallistarve. Valmistetaan tarvittaessa varvastuet. Annetaan omahoidonohjausta, kenkäohjausta ja yksilöllisiä voimisteluohjeita.

   

Milloin Vks:n sisätautien poliklinikan moniammatilliseen jalkameetinkiin?

 • Diabeetikolla on nilkan alapuolinen haava, joka ei parane 2-3 viikon kestoisella kevennys- (kyynärsauvat) ja/tai antimikrobihoidolla

 • Epäily Charcotin neuroartropatiasta (kuuma ja turvonnut jalkaterä/nilkka ilman muuta selvää syytä. Yleensä kivuton tila)

 • Nilkan yläpuoliset säärihaavat eivät pääasiallisesti johdu diabeteksestä ja ne kuuluvat ensisijaisesti verisuonikirurgille

11.3.2020 Redaktion_toimitus