© Vaasan sairaanhoitopiiri 2009. Päivitetty viimeksi 12/ 2017.

Vastuuhenkilö

Otto Knutar, endokrinologian ylilääkäri, Vaasan keskussairaala

 

Tyypin I DM

 • Muiden kuin Vaasan kaupungin potilaiden hoitovastuu on pääsääntöisesti VKS: n sisätautien poliklinikalla.
 • Suurin osa sairaanhoitopiirin pohjoisosassa asuvista tyypin I diabetespotilaista käyvät Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston diabetesvastaanotolla Pietarsaaressa.
 • Pieni osa tyypin I diabeetikoista käyvät omissa terveyskeskuksissa edellyttäen, että diabeteksen hoitotasapaino on hyvä tai vähintään tyydyttävä.
 • Vaasalaiset  käyvät mahdollisuuksien mukaan Vaasan terveyskeskuksen diabetesvastaanotolla, jossa työskentelee mm. diabeteksen hoitoon perehtynyt sisätautien erikoislääkäri. Vaasan kaupungin diabetesvastaanotolla on myös valmiuksia hoitaa insuliinipumppupotilaita.
 • Raskaana olevien diabeetikoiden hoito kuuluu VKS: n sisätautien poliklinikkaan.Gestaatiodiabetes hoidetaan VKS:n äityispoliklinikalla.
 • Nefrologi hoitaa vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa potevat sekä munuaissiirteen saaneet diabeetikot. Tarvittaessa voidaan konsultoida diabeteslääkäriä erikseen.
 • Diabeetikoiden seurantavälit sovitaan yksilöllisesti, seurantaväli voi olla 2–6 kk. Osa seurantakäynneistä tapahtuu diabeteshoitajalla.

Tyypin II DM

 • Hoitovastuu ja riskiryhmien seulonta kuuluu pääsääntöisesti avoterveydenhuoltoon.
 • Myös insuliinihoidon aloitus kuuluu avoterveydenhuoltoon.
 • Komplisoituneissa tapauksissa voidaan konsultoida VKS: n sisätautien poliklinikkaa. Tällöin pyritään siirtämään hoitovastuu takaisin avoterveydenhuoltoon, kun diabeteksen hoitotasapaino on parempi.
 • Osa komplisoitunutta (erityisesti jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta) tyypin II diabetestä sairastavista hoidetaan pysyvästi VKS: n sisätautien poliklinikan kautta.
 • Tarvittaessa konsultoidaan ravitsemusterapeuttia ja koskien potilaita joilla on BMI ≥ 35 kg/m2 voidaan kirurgisia toimenpiteitä harkita. Lähete tehdään VKS:n sisätautipoliklinikalle.
 • Diabeteksen taustalta saattaa joskus löytyä jokin sekundaarinen syy, esim. Cushingin oireyhtymä, hemokromatoosi, akromegalia tai feokromosytooma.

  Tarvittaessa konsultoidaan VKS:n endokrinologia.

 • Epätyypillisesti käyttäytyvän diabeteksen diagnostiset selvittelyt tapahtuvat VKS: n sisätautien poliklinikalla (esim. MODY epäily).

 
Raskausdiabetets

 • Seulonta tapahtuu äitiysneuvolassa
 • Uudet raskausdiabeetikot lähetetään ensisijaisesti VKS:n äitiyspoliklinikalle missä myös tarpeen mukaan lääkehoitoa voidaan aloittaa (insuliini, metformiini).
 • Raskausdiabeteksen sairastaneen riski sairastua tyypin II diabetekseen myöhemmässä elämässä on huomattavasti suurentunut, ja näiden ihmisten seuranta tapahtuu sokerirasituskokein avoterveydenhuollossa.

Diabeteksen liitännäissairaudet

 • Mikroalbuminurian seulonta ja hoito tapahtuu diabetestä hoitavassa yksikössä.
 • Etenevää munuaisten vajaatoimintaa tai nefroottista oireyhtymää potevien kohdalla suositellaan konsultoimaan nefrologiaa.
 • Silmäpohjakuvaukset tapahtuvat avoterveydenhuollossa. Seurantaväli on 1–2 vuotta tyypin I diabeteksessa ja 1–3 vuotta tyypin II diabeteksessa. Mikäli potilaan diabetes hoidetaan VKS: n sisätautien poliklinikalla lähetetään kopio kuvauksen lausunnosta hoitavaan yksikköön. Tarvittaessa konsultoidaan VKS: n silmäpoliklinikkaa.
 • Jalkahaavapotilaat lähetetään VKS: n sisätautien poliklinikan moniammatilliseen jalkakokoukseen.
 • Tärkein yksittäinen hoitotoimenpide on haavan kevennys, tästä huolehditaan jo avoterveydenhuollossa (esim. kyynärsauvoilla tai pyörätuolilla).
 • Epäiltäessä Charcotin neuroartropatiaa immobilisoidaan välittömästi alaraaja kyynärsauvoilla tai pyörätuolilla. Tarkempi diagnostiikka tapahtuu jalkakokouksessa.

 

28.12.2017 Primärvårdsenheten