© Vaasan sairaanhoitopiiri 2014.

Hoitoketjun vastuuhenkilö:

 • Jukka Saarinen, ylilääkäri, neurologian pkl, VKS

Määritelmä

 • Muistihäiriö, joka alentaa toiminta- tai työkykyä

Tavoitteet

 • parantaa alkavan muistisairauden tunnistamista
 • yhtenäistää tutkimuksiin pääsyä
 • tehostaa hoitoa ja kuntoutusta
 • selkeyttää jatkohoitoa

Tutkimukset avoterveydenhuollossa

 • CERAD tai vähintään MMSE
 • Löydökset VKS:n orientoivan neurologisen statuksen mukaan »
 • Muisti la b: PVK, Ion-Ca, Na, K, Krea, fP-Gluk, TSH, ALAT, B-12vit, La, Ekg
 • Lyhyt arvio depressiosta (tarvittaessa masennusseula esim. GDS-15) tai psyykkisistä ongelmista käytöshäiriöistä

Indikaatiot erikoissairaanhoitoon lähettämiselle

 • Geriatrin puuttuessa: Anamnestisesti etenevä muistihäiriö (esim. omaisten mukaan), iästä riippumatta
 • Muistioireiset henkilöt, joiden muistihäiriöön liittyy epätavallisia piirteitä
 • Muistioireiset henkilöt, joille pitää tehdä neuropsykologinen arvio
 • Alle 65-vuotiaat kuuluvat neurologian poliklinikan hoitovastuulle

Lähetetiedot

Huom! Terveyskeskuksesta tai muistineuvolasta lähetetään neuroradiologiseen arviointiin ja konsultaatioon

 • Nykylääkitys ja perussairaudet
 • Tutkimuslöydökset, orientoiva status, arvio depressiosta ja psyykkisistä käytöshäiriöistä sekä esim. omaisten arvio
 • Maininta virtsainkontinenssista, kävelystä, afasiasta, näköharhoista, ekstrapyramidaalioireista sekä vireyden ja kognitiivisten toimintojen vaihteluista
 • Muista lähettää CERAD kopiot, tai yhteenveto tuloksista!

Hoito erikoissairaanhoidossa

 • Kuvantamistutkimus: aivojen CT tai MRI kuvat
 • Tarvittaessa muita täydentäviä tutkimuksia
 • Diagnoosi (pääsääntöisesti kuvantaminen ja lähetetiedot riittävät)
 • Diagnoosin asettamisen jälkeen lähetetään
  • Tutkitulle potilaalle lähetetään informaatiokirje », jossa todetaan, että tutkimustulokset on lähetetty lähettävään yksikköön, joka puolestaan informoi potilasta. Lisäksi pyyntö ottaa yhteyttä lähettävään tahoon, mikäli lähettävästä yksiköstä ei tule yhteydenottoa.
  • Lähettävälle lääkärille palaute, jossa voidaan kommentoida myös jatkohoito

Jatkohoito avopalveluissa

Työryhmä

 • Ylilääkäri Jukka Saarinen ja muistihoitaja Lotta Wasström, VKS Neurologian pkl
 • Geriatri Gudrun Särs ja muistihoitaja Britt Heinola, Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto
 • Apulaisylilääkäri Stefan Strang ja muistihoitaja Diana Rosenlöf, Mustasaaren tk
 • Johtava muistihoitaja Kristine Ek, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Terveyskeskuslääkäri Jaana Sjöqvist Kristiinankaupungin perusturvakeskus ja muistihoitaja Stina Bärnlund Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä
 • Perusterveydenhuollon vt. yksikön päällikkö Pirjo Wadén

Hoitoketjun päivitys

 • Hoitoketjun päivityksestä vastaavat neurologian poliklinikka ja perusterveydenhuollon yksikkö.
15.2.2019 Redaktion_Toimitus