© Vaasan sairaanhoitopiiri 2016.

Hoitoketjun vastuuhenkilöt

 • Otto Knutar, endokrinologian ylilääkäri, VKS
 • Mari-Anne Vaittinen, kardiologian ylilääkäri, VKS
 • Erik Popov, pediatrian erikoislääkäri, VKS 

Tausta

 • FH on maailman yleisin autosomaalisesti dominantisti periytyvä sairaus, esiintyvyys on geenitutkimusten perusteella noin 1:500-600 (noin 280-330 potilasta VSHP:n alueella).
 • Huomattava osa tapauksista on kuitenkin diagnosoimatta ja alihoidettuja.
 • Taudille ominaista on jo varhaislapsuudessa alkava hyperkolesterolemia ja varhainen valtimonkovettumistauti.
 • Hoitamattoman FH-potilaan riski sairastua sepelvaltimotautiin on noin 10-13 kertaa taustaväestöä suurempi. Yleisessä käytössä olevat FINNRISKI ja SCORE-laskurit aliarvioivat FH-potilailla tätä riskiä.
 • Kaikista alle 60-vuotiailla esiintyneistä sydäninfarkteista 5 % on FH-potilailla

 

Milloin tulee epäillä Familiaalista hyperkolesterolemiaa?

Peruskriteerit, molemmat ovat tärkeitä:

 • kokonaiskolesteroli on ruokavaliohoidon jälkeenkin yli 8,0 mmol/l (lapsilla ja nuorilla < 18-vuotiailla yli 6,5 mmol/l) ja LDL yli 4,5 mmol/l (lapsilla ja nuorilla < 18-vuotiailla yli 4,0 mmol/l),
 • indeksipotilaalla tai lähisuvussa varhaista sepelvaltimotautia tai äkkikuolemia (miehillä alle 55-vuotiaana, naisilla alle 60-vuotiaana)

Lisäkriteerit:

 • jänneksantoomia,
 • silmän värikalvon arcus lipoides alle 45-vuotiaalla,
 • jommallakummalla biologisella vanhemmalla korkea LDL-taso,
 • sekundaarinen hyperkolesterolemia on poissuljettu:
  • hoitamaton hypotyreoosi tai diabetes,
  • nefroottinen oireyhtymä,
  • vaikea hypertriglyseridemia.

 

Diagnoosi

 • Diagnoosi voi perustua kliinisiin kriteereihin (sivu 2) tai kliinisesti epäselvissä tapauksissa geenitutkimukseen.
 • Indeksipotilaan geenivian osoittaminen helpottaa diagnostiikkaa.
 • Epäselvissä tilanteissa konsultoidaan herkästi VKS:n endokrinologian poliklinikkaa
 • LDLRe-4 (8673) kattaa yleisimmät FH:ta aiheuttavat mutaatiot (FH-Karjala, -Helsinki, -Pori, -Turku).
 • Negatiivinen tulos ei poissulje FH:ta.
 • Erityistapauksissa voidaan tehdä LDL reseptorigeenin sekvensointi- ja deleetioanalyysi Itä-Suomen Genomikeskuksen laboratoriossa >> (hinta 930 €,  8.1 2016).
 • FH:ta aiheuttavia Apo-B- ja PCSK9- mutaatioita ei ole toistaiseksi kuvattu suomalaisilla.
 • Uuden FH-potilaan lähisukulaisilta pitää selvittää FH:n mahdollisuus.

Hoitotavoitteet

 • Käytännössä kaikki FH:ta sairastavat henkilöt tarvitsevat lipidi-lääkitystä.
 • LDL-tavoite:alle 2,5 mmol/l aikuisillaalle 1,8 mmol/l aikuisilla joilla on todettu valtimotauti tai diabetesalle 3,5 mmol/l lapsilla.
 • FH-lasten hoidon ja seurannan suunnittelu tapahtuu pediatrian poliklinikassa.

Hoito

 • Statiinihoito on ensisijainen. Käytetään suurinta siedettyä annosta.
 • Statiinihoitoon yhdistetty etsetimibi tai resiini jos ei päästä hoitotavoitteeseen pelkällä statiinihoidolla.
 • PCSK9-estäjät jos ei päästä hoitotavoitteeseen yllä mainituilla hoidoilla tai potilas ei siedä statiinia.

 

Milloin pitää lähettää erikoissairaanhoitoon?  

 • VKS: aikuiset > endokrinologian pkl, alle 16-vuotiaat > pediatrian pkl.
 • Vahvistamaton FH-epäily (voidaan mahdollisuuksien mukaan tutkia LDLRe-4 terveyskeskuksessa, mutta negatiivinen tulos ei poissulje FH:ta)
 • Uudet FH-tapaukset (valistus, sukuselvitys)
 • Todettu FH, mutta LDL-tavoitteeseen ei ole päästy, tai potilas ei siedä statiinia, hoitomyöntyvyysongelmia.
 • Kardiologian yksiköstä voidaan lähettää endokrinologian poliklinikalle erityisesti ne FH-potilaat joilla on todettu valtimotauti, mutta LDL-tavoitteeseen alle 1,8 mmol/l ei ole päästy statiini + etsetimibihoidolla.


FH:n kliiniset kriteerit

Kliiniset kriteerit

13.1.2016 primärvårdsenheten