Kotiutuksen tarkistuslista keskussairaalan osastolla >>

Kotiutuminen suoraan kotiin

Potilaalle mukaan kotiutuessa:

 • Lääkereseptit, uusi lääkelista, tarvittaessa Marevanin seurantakortti
 • Tarvittavat todistukset (esim. B- ja C-todistus, vaippalähete)
 • Epikriisi (Jos ei ole valmis kotiutettaessa, lähetetään kotiin)
 • Tarvittavat apuvälineet
 • Kotihoidon asiakkaille hoitotiedote
 • Tarvittaessa haavanhoito-ohjeet, kuntoutusohjeet
 • Jatkohoito-ohjeet (esim. kontrollikäynnit)

Potilaan jatkohoito kotihoidossa tai kotisairaalassa

 • Ajoissa ilmoitus kotiutuspäivästä ja kotihoidon tarpeen muutoksista: kotipalveluun, -sairaanhoitoon ja omaisille
 • Tukipalvelujen järjestäminen: mm. ruokapalvelu, kylpy- ja turvaranneke                                                                      
 • Hoitotiimin järjestäminen tarvittaessa
 • Apuvälineiden järjestäminen                                                         
 • Fysioterapeutin kotikäynti tehty
 • Kuljetuksen järjestäminen                                                             
 • Lääke- ja kotihoito-ohjeet käyty läpi potilaan kanssa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Siirto toiseen yksikköön

Kotihoidon tarkistuslistat:

Kotiutustiedot hoitaja näkökulmasta

Kotiuttamisesta on vanhuspalvelulain 25 §:n mukaan ilmoitettava>> hyvissä ajoin kunnan sosiaalihuollon ammattihenkilölle.

 • Käydään läpi potilaan tilanne ISBAR>> ohjeen mukaan
 • Siirtoepikriisi on oltava valmiina joko elektronisena, faksattuna tai paperiversiona potilaan mukana
 • Hoitajalta hoitajalle lähete/hoitotiedote mukaan
 • Lääkelista, mahdollinen Marevan seurantalista
 • Kopiot laboratorio-, röntgentutkimustuloksista
 • Henkilötietolomake/perustiedot
 • Hoitajalta-hoitajalle >>                 
 • Asiakkaan perustiedot >>

Yhteystiedot

26.2.2020 Redaktion_toimitus