© Vaasan sairaanhoitopiiri 2015. Päivitetty 09/ 2016.

Palveluketjun vastuuhenkilöt

 • Johanna Hagman, ylilääkäri, ihotaudit, Vaasan keskussairaala
 • Jaana Elberkennou, yleiskirurgian ylilääkäri, Vaasan keskussairaala
 • Clas-Göran Smeds, apulaisylilääkäri, Mustasaaren terveyskeskus

Tavoite

 • Vähentää normaaliin ikääntymiseen liittyvien ihomuutosten turhaa medikalisointia.
 • Suunnitella väestölle kohdistettu informaatiopaketti ihomuutoksista  
 • Selkeyttää työnjakoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja pyrkiä monniammatilliseen yhteistyöhön.
 • Lisätä sähköisiä konsultaatiomahdollisuuksia ja videokonferensseja.
 • Pyrkiä siihen, että histologinen diagnoosi tehdään perusterveydenhuollossa.
 • Antaa jatkohoito diagnoosin mukaan joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.
 • Vastata ammattilaisten täydennyskoulutustarpeeseen.

Tärkeimmät diagnoosit

 • Solaarikeratoosi / aktiininen keratoosi (AK)
 • Tyvisolusyöpä / ca basocellulare (BCC)
 • Morbus Bowen / ca squamo-/spinocellulare in situ
 • Okasolusyöpä / ca squamo-/spinocellulare (SCC)
 • Maligni melanooma
 • Muut ihosyövät/ Merkelin solu -syöpä, lymfooma, Kaposin sarkooma

Perusterveydenhuoltoon kuuluvat tehtävät

 • Ihomuutoksien tarkastuksia suoritetaan perusterveydenhuollossa.
 • Syöpäyhdistykset järjestävät myös kampanjaluonteisia luomihuolipäiviä ja tarjoavat myös jatkuvaa luomien tarkastuspalvelua (maksullinen palvelu).
  • Syöpäyhdistys ja terveyskeskukset voivat sopia keskenään tarvittaessa jatkohoidosta (esim. kopio täytetystä luomitarkastuslomakkeesta lähetetään terveyskeskukseen).

 Tutkimukset

 • Helposti leikattavat muutokset voidaan poistaa perusterveydenhuollossa, muissa tapauksissa otetaan biopsia.
 • Jos esiintyy vaikeuksia ottaa biopsia ihomuutoksista jotka sijaitsevat anatomisesti haastavilla alueilla (esim. luomireunojen ja genitaalialueen kasvaimet), lähetetään potilas erikoissairaanhoidon kyseiselle erikoisalalle (katso otsikko: Mihin lähete lähetetään?).
 • Muutoksesta otetaan tarkat mitat ja valokuvataan ennen biopsiaa tai ihomuutoksen poistoa.
 • Huom! Kuvattaessa:
  • ympyröi koko epäilyttävä ihomuutos,
  • alue oltava anatomisesti helposti paikallistettava
 • PAD lähetteeseen on merkittävä kliiniset perustiedot mm. leesiossa tapahtuneet muutokset sekä tarkka anatominen sijainti.
 • Melanooma tai nopeasti kasvava ihotuumori: pyydä biopsiavastaus kiireellisenä ja PAD-vastauksen saatuasi ohjaa kiireellisellä lähetteellä erikoissairaanhoitoon.
 • Tutkimukseen liittyvät ohjeet:

Ihonäytteen merkitseminen patologista tutkimusta varten

Ihokoepalan otto (video)

Valokuvaamisen muistilista

Hoidot

 • Aldara ®, Zyclara ®, Solaraze geeli ® tai Picato ® voidetta voidaan hyvin käyttää pinnallisten ihomuutosten hoitoon (solaarikeratoosi/ aktiininen keratoosi, pinnallinen tyvisolusyöpä).

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

 • Katso potilasohjeet

Aiheet erikoissairaanhoidon lähetteeseen

 • Histologisesti varmistettu maligni tai premaligni ihomuutos, mikäli sen hoito ei ole toteutettavissa avohoidossa.
 • Konsultaatiomahdollisuus erikoisalojen mukaan on muistettava.


Keskeiset lähetteessä tarvittavat tiedot:

 • lähettämisen syy, diagnoosi
 • ihomuutoksen kasvunopeus
 • ihokasvaimen tarkka lokalisaatio ja valokuva
 • ihokasvaimen koko (mm x mm) ja paksuus, on kiinnitettävä huomiota ihokasvaimen todellisiin reunoihin, ei vain esim. kasvaimen keskellä olevan haavauman kokoon.
 • ehdottomasti alkuperäinen PAD- vastaus (näytenumero ja patologin nimi)
 • potilaan tiedot:
  • yleisvointi,
  • sairaudet,
  • allergiat ,
  • lääkitys (erityisesti tulee huomioida veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet: Marevan, asetyylisalihappo, Plavix, Omega-3)
 • henkilötiedot:
  • osoite,
  • puhelinnumero,
  • tarvittaessa lähiomainen ja hänen puhelinnumeronsa,
  • käykö potilaalle kotihoito / kotisairaanhoito
 • lähettävän tahon yhteystiedot.


Mihin lähete lähetetään?

Ihotautien pkl: pinnallinen tyvisolusyöpä, runsaasti aktiininen keratoosi muutoksia, Morbus Bowen joka sijaitsee vaikeasti leikattavilla alueilla tai ovat multippelit.

Korvatautien pkl: korvalehdessä ja kaulalla olevat muutokset, sekä huulessa ja suussa. Korvalääkäri ohjaa lähetteen tarvittaessa suu-ja
leukakirurgian yksikölle.

Kirurgian pkl: ei kasvojen alueen ihomuutoksia.

Silmätautien pkl: mikäli ihomuutos on silmäluomella.

Onkologian pkl muista sädehoidon mahdollisuus inoperaabeleissa kasvaimissa.

Kun radikaaliseen poistoon ei ole mahdollisuutta, konsultoi onkologia ensin (Huom, potilaan oltava yhteistyökykyinen).


Ohjeet:

Sädehoitoindikaatiot (ei- melanoottiset ihosyövät) 

Työnjakomalli (kasvojen ja pääalueen ihomuutokset)

Seuranta erikoissairaanhoidossa

Ihotautien pkl:

 • leikatut melanoomapotilaat, stage I: seurantaohjelman mukaan
 • tarvittaessa melanooma stage II-IV onkolologian poliklinikkalta nevuskontrollia varten
 • tyvisolusyöpä, Morbus Bowen ja aktiininen keratoosi seurataan ainoastaan erikoistapauksissa (multippelit, toistuvat)

Korvatautien pkl:

 • melanoomat: ei seurata, seuranta: seurantaohjelman mukaan
  • stage I: ihotautien  pkl
  • stage II – IV: onkologian pkl 
 • leikattu okasolusyöpä (huulet/ korvat/ pääalueet)
 • leikattu tyvisolusyöpä joka on hankala ja toistuva

Kirurgian pkl:

 • melanoomat ei seurata kir pkl: lla, seuranta: seurantaohjelman mukaan
  • stage I: ihotautien  pkl
  • stage II – IV: onkologian pkl 
 • tyvisolusyövät ja okasolusyövät (in situ ja gr I) potilaalle lähetetään PAD vastaus ja omaseuranta ohjeet. 
 • syvempi/ huonosti erilaistunut okasolusyöpä: seurataan tilanteen ja ja potilaan yleisvoinnin mukaan.

Onkologian pkl:

 • melanooma stage II – IV: seurantaohjelman mukaan
 • liittännäishoidot
 • metastaattiset taudit (palliatiivisen vaiheen hoito kuuluu perusterveydenhuoltoon)
 • ei radikaalisti operoitu voidaan lähettää sädehoitoarvioon

Silmätautien pkl:

 • melanooma ja tyvisolusyöpä seurataan kuten kirurgian pkl ja seurantaohjelman mukaan
 • silmänsisäiset melanoomat: HYKS

Melaanooman käypähoito- ohjeet

 
Palautteessa (epikriisissa) vaadittavat tiedot:

 • mitä on tehty,
 • seurantapaikka,
 • mitä tulee seurata,
 • seurantatiheys,
 • seurannan kokonaiskesto.
 • Palauteteksti potilaalle ja lähettävälle lääkärille
 • Maininta siitä, että potilas huolehtii itse seuranta-aikojen varaamisesta(potilaalle annetaan omaseuranta ohjeet)

Mitä seurataan perusterveydenhuollossa

 • Perusterveydenhuolto seuraa erikoissairaanhoidon ohjeistuksen mukaisesti, ei rutiininomaisesti.
 • Jos leikkausmarginaali jäänyt niukaksi, tyvisolusyövässä ja okasolusyövässä (alle 2 mm), eikä lisäleikkausta katsota potilaan kohdalla mahdolliseksi, pyydetään potilas kontrolliin puolen vuoden kuluttua.
 • Syvemmän (invaasio yli 4 mm), laajan (läpimitta yli 2 cm) ja/tai huonosti erilaistuneen okasolusyöpä (gr III ja harkinnan mukaan gr II) hoidosta ja seurannasta kannattaa konsultoida VKS:aa)
 • Potilas huolehtii itse seuranta-aikojen varaamisesta.

Potilasohjeet

Melanooma (Ihomelanooma) (Käyvän hoidon potilasversio)

Omaseurantaohjeita

Ennaltaehkäisy

Organisaatiot ja yhdistykset

Työryhmä 2014-2015

 • Ahonen, Vineta, osastohoitaja, ihotautien poliklinikka, VKS
 • Bengts, Heidi, erikoislääkäri, onkologian poliklinikka, VKS
 • Bjon, Britt-Mari, ylilääkäri, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Björkstrand, Rune/ Linden, Sune, IT –yksikkö, VKS
 • Elberkennou, Jaana, erikoislääkäri, yleiskirurgia, VKS
 • Fremling, Christian, ylilääkäri, korvapoliklinikka, VKS
 • Hagman, Johanna, ylilääkäri, ihotautien poliklinikka, VKS
 • Hammar, Maria, perusterveydenhuollon yksikkö, VSHP
 • Heino, Pirkko, sairaalasolubiologi, patologian osasto, VKS
 • Hägglund, Britt-Marie, sairaanhoitaja, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Järvenpää, Janne, ylilääkäri, silmäyksikkö, VKS
 • Järv, Jeanette, sairaanhoitaja, Mustasaaren tk (Mustasaari)
 • Makkonen Tarja, osastohoitaja, Vaasan kaupungin tk
 • Salmela, Helene, sairaanhoitaja, Mustasaaren tk (Vöyri)
 • Selin, Margaretha, röntgen hoitaja, Närpiön tk
 • Smeds, Clas-Göran, lääkäri, Mustasaaren tk
 • Svartbäck, Marcus, ylilääkäri, patologian osasto, VKS
 • Strandberg-Heinonen, Margita, sairaanhoitaja, Pohjanmaan syöpäyhdistys
 • Wadén, Pirjo, perusterveydenhuollon yksikkö VSHP (31.12.2014)

Palveluketjun päivitys

 • Päivityksestä vastaavat palveluketjutyöryhmän puheenjohtaja ja erikoissairaanhoidon vastuulääkärit.
 • Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi päivitystä.
 • Päivitys tehdään vuoden päästä.

Kirjallisuutta

 • Euro Melanoma
 • Heikki Joensuu, Peter J. Roberts, Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo (toim.). Syöpätaudit (5. uudistettu  painos 2013). Kustannus OY Duodecim.
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä. Melanooma . Käypä hoito –suositus (päivitetty 2012).

 

21.5.2021 Redaktion_Toimitus