© Vaasan sairaanhoitopiiri 2010.

Vastuuhenkilö:

 • Rosita Kantola


Invalidisoiva purenta/tuhoutunut purenta

 • vaikea purentavirhe
 • attritio/eroosio
 • proteesiongelmia; voimakkaasti atrofioituneet kristaharjanteet
 • purentaan liittyy dysfunktioita/kipuja

Työryhmä

 • Rosita Kantola, vastuuhenkilö
 • Katri Keski-Nisula
 • Stefan Nyman
 • Mats Moisio
 • Greger Cederberg
 • Seppo Mylläri
 • Bengt Udd


Diagnostiset tutkimukset (tk/yksityishml)

 • anamneesi/annettu hoito, purentatyyppi, purentaan liittyvät ongelmat, proteesien kunto/purenta
 • optg + liitä vanhat optg:t lähetteeseen

Indikaatiot esh-lähetteeseen (suu- ja leukasairauksien pkl , VKS)

 • toivotaan konsultaatioapua esim. proteettista hoitoa varten.
 • potilaan ongelma sellainen, että vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, elämänlaatuun – esim. huono pureskelukyky, kipuja
 • purennan takia kipua, hammaspuutukset aiheuttaneet leukanivelvaivoja t.m.s.oligodontia

  Keskeiset lähetteessä vaadittavat tiedot
 • Ks. kohta Diagnostiset tutkimukset

 

Erityistason hoidonporrastusperiaatteet

 • resurssipulan vuoksi tapauskohtaisesti (vaikeusasteen ja mahd. yleissairauden takia) päätetään missä hoito toteutetaan
 • kliinisen hammashoidon pkl:lla tehdään hoitosuunnitelma / hoitoehdotus


Hoito erikoissairaanhoidossa

 • konsultaatio, hoitosuunnitelman tai –ehdotuksen laatiminen
 • vaikeissa tapauksissa hoito suoritetaan VKS:ssa (kliin. h.hoito/ortodontia/kirurgia)


Jatkohoito

 • pääasiassa lähettävän hml:n toimesta, esim. prot.kontrollit

 

Yhteistyö muiden erityisryhmien kanssa

 • esim. eroosion syyn selvittäminen
 • suusairauksien yksikön yhteiskonsultaatiot (kliin., kir., oik.)
28.12.2015 primärvårdsenheten