© Vaasan sairaanhoitopiiri 2013. Päivitetty 03/2014.

Hoitoketjun vastuuhenkilö:

Mari Taimisto, lastenlääkäri, VKS

Kastelun määritelmä

 • Yökastelulla tarkoitetaan tahatonta unenaikaista virtsankarkailua yli 5 v. lapsella.
 • Päiväkastelulla tarkoitetaan tahatonta päiväsaikaista virtsankarkailua yli 5 v. lapsella.
 • Sekamuotoisesta kastelusta puhutaan silloin, kun yli 5 v. lapsella on sekä päivä- että yökastelua.
 • Primaarilla kastelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi ei koskaan ole oppinut kuivaksi.
 • Sekundaarisella kastelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi on ollut vähintään 6kk kuiva mutta alkanut sittemmin kastella uudelleen.

Terveyskeskus

 • Anamneesi: mm. suku, ummetus, sairastetut virtsatieinfektiot, virtsaamistavat, nesteen nauttiminen, kuinka usein kastelua tapahtuu, missä tilanteessa, kastelun määrä,
 • Status: somaattinen ja neurologinen status, myös sukuelimet, kasvu ja kehitys,
 • Ummetuksen hoito.  
 • Perheen ohjaus:
  • 2–3 h välein tapahtuvat rauhalliset wc-käynnit, kola/kofeiinipitoisten juominen karsiminen, tarv. kaksoisvirtsaus illalla.
 • Tutkimukset:
  • PLV päivä- ja sekakastelijoilta, mahdollisuuksien mukaan munuaisten ja virtsateiden uä-tutkimus, yökastelussa ei tutkimusten tarvetta
 • Yökastelun hoito:
  • kasteluhälytin ja/tai Minirin hoitokokeilu 240 ug x 1. Hoidon lopetus 1 kk kuluttua, ellei vastetta ja uusi hoitokokeilu esim. 6 kk kuluttua. Purku asteittain käyttäen lopuksi Minirin 60 ug tabletteja mikäli Minirinistä hyötyy. Hoidon kesto muutama kk. Nesterajoituksen huomioiminen valmistajan ohjeen mukaan, Minirin tauotus sairauden tai etelänmatkan yhteydessä hyponatremiavaaran vuoksi.
 • C-todistuksen laatiminen yökastelijoille, vanhempien täyttämä kastelupäiväkirja tarvitaan
 • Tarv lähete lasten psyk pkl/ perheneuvolan kons mikäli itsetunnon, käyttäytymisen ongelmia tai kastelu pahasti rasittaa perheen ihmissuhteita

Keskussairaala:

 • Päiväkastelun ja sekamuotoisen kastelun hoito, ei estettä hoitaa avoth,
 • Tutkimukset: PLV, mun ja virtsateiden uä ellei ole perusterveydenhuollossa tehty, flow+ residuaalin määritys,
 • tarvittaessa fysioterapeutin (uroterapeutti) konsultaatio,
 • tarv antikolinergilääkityksen aloitus (Oksibutyniini, Cystrin ®, 0.2–0.3 mg/kg/vrk: 2–3). Rakon residuaalin tarkistus 2–3 vko kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Lääkityksen lopettaminen mikäli residuaali >20 ml.),
 • tarv. rakontähystys,
 • C-todistuksen laatiminen,
 • tarv. lähete lasten psyk pkl.

Yliopistosairaala:

 • päiväkastelijan urodynaamiset tutkimukset, rakkotähystys, Botox-hoito

 

Kirjallisuutta

1. Venhola M. Lapsen yökastelun hoito. Duodecim 2008;124:119–23 «Lapsen yökastelun hoito (18/08)»1

2. Lahdes-Vasama T. Koululaisen päiväkastelun tutkimukset ja hoito. Suomen Lääkäril 2010;37:2939–42 «Koululaisen päiväkastelun tutkimukset ja hoito (37/10)»2

3. Kunnamo I. Kasteleva lapsi. Lääkärin käsikirja 2013. «Kasteleva lapsi»3

29.12.2015 primärvårdsenheten