© Vaasan sairaanhoitopiiri 2010. Päivitetty 2013.

Hoitoketjusta vastaavat

 • Rosita Kantola (hoitoketjun vastuuhenkilö)
 • Kari Panula
 • Stefan Nyman
 • Risto Lilleberg
 • Heini Nyrhilä
 • Marjaliina Bäck
 • Mikael Skogman
 • Mats Moisio


Diagnoosi/oire

 • puremalihasperäinen tai leukanivelperäinen kiputila
 • leukanivelen diskusdislokaatio, artroosi, artriitti
 • kasvojen alueen muut kiputilat
 • korvakipu/tinnitus tms., joka saattaa olla pur.fys.häiriön aiheuttama

 

Lähettävän hammaslääkärin tehtävät diagnostiset tutkimukset

 • tarkka anamneesi: oireiden luonne, alkamisajankohta, kesto, yleissairaudet, nivelsairaudet, niska-hartia-seudun vaivat, työ, harrastukset, ”huonot tavat”
 • puremalihasten ja leukanivelten palpointi, suun maksimaalinen avaus, mahdollinen deviaatio, leukaniveläänet, purentatyyppi, interferenssit, mahd. proteesien kunto/purenta
 • mikäli on purentakisko, minkälainen (malli,okkluusio/artikulaatioliikkeet), onko se potilaan mielestä mukavantuntuinen? (jos ei ole, korjaa se ensin!)
 • optg
 • HUOM! Tee harkitusti purennan selektiivistä hiontaa – perussääntö on, että tehdään ENSIN purentakisko

Indikaatiot esh-lähetteeseen

 • ( > suu- ja leukasairauksien pkl , VKS)
 • vaikeat, lihasperäiset vaivat
 • perussairautena reuma tai taipumus reaktiiviseen artriittiin (HLAB-27)
 • tavanomainen kisko jo tehty, mutta siitä ei ole ollut apua
 • suun avaaminen rajoittunut, kivulias, ”leukanivelet jumiutuneet”
 • akuutti diskusdislokaatio (lähetä nopeasti, mikäli et itse pysty reponoimaan)
 • krooninen kiputila tai neuralginen kipu

 

Keskeiset lähetteessä vaadittavat tiedot

 • Katso kohta Lähettävän hammaslääkärin tehtävät diagnostiset tutkimukset

 

Erityistason hoidonporrastusperiaatteet

 • mahdollisuuksien mukaan, mikäli tavallinen stabilisaatiokisko on kysymyksessä purentakisko tehdään lähettävän hml:n toimesta
 • potilaille jotka tulevat sairaalan sisäisellä lähetteellä pur.fys. hoito pyritään tekemään kliinisen hammashoidon pkl:lla

 

Hoito erikoissairaanhoidossa

 • konsultaatiokäynti, hoitoehdotuksen laatiminen,
  • jatkohoito lähettävän hammaslääkärin toimesta
 • hoito tapahtuu suusairauksien yksikössä
  • perinteiset konservatiiviset purentafysiologiset hoitomuodot; purentakisko (yksilöllisesti potilaan diagnoosin mukaan)
  • mahdollisesti purennan selektiivinen hionta
  • poikkeustapauksissa proteettinen hoito (pääasiassa lähettävän hml:n toimesta)
  • kroonisen tai neuralgisen kivun hoito yhteistyössä muiden erikoisalojen kanssa
  • leukanivelen artroskopia (suu- ja leukakir pkl)
  • kirurginen hoito, esim. mikäli suun avaus on selvästi rajoittunut pysyvän diskusdislokaation takia, eikä konservatiivinen hoito johdu toivottuun tulokseen (suu- ja leukakir. pkl)

 

Jatkohoito lähettävän hml:n toimesta (tk/yksityispraktikko)

 • purentafysiologinen hoito; purentakiskon valmistaminen
  • tarvittaessa jälkitarkastus VKS:ssä
  • jälkitarkastukset; kiskon , proteesin tai purennan trimmaukset j.n.e
  • kroonisessa kiputilassa suositellaan säännöllisiä kontrollikäyntejä lähettävän hammaslääkärin luona

Yhteistyö muiden erityishoitoryhmien kanssa, erityistutkimukset

 • krooniset kasvojen alueen kiputilat, neuralgiat; neurologi/ anestesialääkäri/ korva-nenä- kurkkutautien erikoislääkäri/ psykologi/ psykiatri
 • lihas- tai nivelperäiset purentadysfunktiot, tension-neck oireyhtymä; fysiatri/ fysioterapeutti.
4.3.2020 Redaktion_toimitus