Hoitokansion laatija: Marja-Leena Jokimäki/Kaskinen tk., muokattu Vshp:n käyttöön.

 • Potilassiirtojen yhteydessä pystytään potilasta palliatiivisella hoitokansiolla viestittämään jatkohoitotahoja nopeasti potilaan hoitolinjauksista.
 • Hoitokansio sisältää mm. tietoa potilaan hoitolinjauksista, yhteystiedoista ja lääkityksestä.
 • Palliatiiviseen hoitajaan otetaan, jos mahdollista, aina yhteys ennen kuin potilasta siirretään.

 

Käytännön ohjeistus palliatiivinen hoitokansion käyttämisestä

 • Palliatiivinen hoitokansion käyttäminen on hyväksytty Vaasan sairaanhoitopiirissä, ja on esitelty eri hoitoyksiköille, esim. ensihoidon henkilökunnalle.
 • Hoitokansion tavoite on antaa tietoa, tilanteissa joissa pääsyä potilastietoihin muuten ei ole.
 • Palliatiiviset hoitajat, persusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon hoitajat ottavat tarvittaessa hoitokansion käyttöön, ja ovat vastuullisia hoitokansion päivittämisestä.
 • Hoitokansion käyttäminen on aina lähtöisin potilaan tarpeesta, eikä sitä käytetä rutiininomaisesti.
 • Hoitokansio säilytetään potilaan luonaan, ja se seuraa aina potilasta.
 • On tärkeää tiedottaa omaisia hoitokansiosta ja sen sisällöstä.
 • Hoitokansiona käytetään muovikansiota, joissa on muovitaskuja, johon erilliset dokumentit laitetaan. Kansion etusivulla on oltava muovitasku, jotta kansion omistaja tulee selkeästi esille.
   

Palliatiivisen hoitokansion sisältö

14.7.2017 primärvårdsenheten