© Vaasan sairaanhoitopiiri 2009. Viim. päivitys 1/2016

 Hoitoketjun vastuuhenkilö

 • Otto Knutar,endokrinologian ylilääkäri, Vaasan Keskussairaala

 

Tausta

 • Primaarinen hyperaldosteronismi on aiemmin luultua tavallisempi hypertension aiheuttaja.
 • Prevalenssi on 5-12 % hypertensiota sairastavilla ja jopa 20 % vaikeaa hypertensiota sairastavilla.

 

Seulonta

 • Primaarisen hyperaldosteronismin seulonta on aiheellinen seuraavissa tilanteissa:
  • Hypertensio nuorella iällä (< 40 vuotta)
  • Hypertensioon liittyy hypokalemia
  • Hypertensio on hoitoresistentti (≥ 3 lääkettä)
  • Hypertensiota ei ole suvussa
  • Lisämunuaisessa on sattumalta todettu adenooma

 

Perusterveydenhuollon rooli

 • Seulontakokeena käytetään S-Aldosteronin ja P-Reninm suhdetta.
 • Reninm ja aldosteroni voidaan tutkia perusterveydenhuollossa ja se ei spironolaktonia lukuun ottamatta edellytä potilaan verenpainelääkityksen tauottamista.S-Aldosteroni / P-Reninm > 30 viittaa primaariseen hyperaldosteronismiin.
 • Suhteen laskemisen edellytyksenä on että P-Aldosteroni on yli 400 pmol/l. Poikkeava S-Aldos/P-Reninm suhde on aihe lisätutkimuksiin VKS:n endokrinologian poliklinikalla.

 

Erikoissairaanhoidon rooli

 • Seulonnassa kiinni jääneiden diagnoosin varmistus.
 • Varmistavana kokeena tutkitaan dU-Aldosteroni, dU-Na, dU-K runsassuolaisen dieetin aikana (NaCl yli 6 g/vrk).
 • Radiologinen diagnostiikka.
 • Hoitolinjan valinta (kirurginen/konservatiivinen).
 • Feokromosytooma pitää olla poissuljettuna ennen kuin ryhdytään lisämunuaisadenooman kirurgiseen poistoon.
 • Konservatiivisen hoidon aloitus (spironolaktoni ± tavanomainen verenpainelääkitys).
 • Seuranta siirtyy yleensä stabiilissa vaiheessa takaisin perusterveydenhuollon puolelle. Tuolloin riittää verenpaineen sekä elektrolyyttien ja munuaistoiminnan seuranta 1-2 kertaa vuodessa.

 

28.7.2017 Redaktion_Toimitus