© Vaasan sairaanhoitopiiri 2009. Viim. päivitys 2013.

Vastuuhenkilö

Otto Knutar, endokrinologian ylilääkäri, Vaasan Keskussairaala

Keskeistä

 • Primaarinen hyperparatyreoosi on tavallinen hyperkalsemian aiheuttaja.
 • Prevalenssi aikuisväestössä 0.1–0.4 % (yli 60-vuotiaiden naisten prevalenssi on yli 1 %).
 • Useimmat tapaukset diagnosoidaan sattumalta avoterveydenhuollossa oireettomassa vaiheessa.
 • Kohonnut seerumin kalsiumpitoisuus edellyttää aina parathormonin (PTH) tutkimista. Kohonnut tai viitealueen ylärajalla oleva PTH varmistaa käytännössä primaarisen hyperparatyreoosin diagnoosin.
 • Matala PTH yhdistettynä kohonneeseen seerumin kalsiumpitoisuuteen ei sovi primaariseen hyperparatyreoosiin, ja se on aina aihe kiireelliseen endokrinologiseen konsultaatioon.
 • Kohonnut PTH yhdistettynä normaaliin seerumin kalkkitasoon viittaa taas sekundaariseen hyperparatyreoosiin, jonka tavallisimmat aiheuttajat ovat munuaisten vajaatoiminta ja D-vitamiinin puutos.
 • Kaikille PHPT potilaille kuuluu tehdä luuntiheysmittaus jo perusterveydenhuollossa.
 • Tiatsididiureetit ovat PHPT-potilailla vasta-aiheisia.

PHPT: n ainoa parantava hoito on adenooman kirurginen poisto. Käytännössä ainoastaan osa potilaista täyttää kirurgisen hoidon kriteerit. Muiden potilaiden seuranta tapahtuu avoterveydenhuollossa.

Leikkausindikaatiot

 • Ca-ion > 1.50 mmol/l tai fS-Ca > 2.90 mmol/l
 • Osteoporoosi / osteoporoottinen murtuma
 • Munuaiskivet
 • Työikäinen potilas ja Ca-ion toistuvasti > 1.40 mmol/l
 • Munuaisten vajaatoiminta, arvioitu GFR < 60 ml/min
 • Raskautta suunnitteleva naispotilas

Avoterveydenhuollon rooli

 • Diagnostiikka
 • Leikkauskriteerejä täyttämättömien potilaiden seuranta (Ca-ion, S-D-25, Krea yhden vuoden välein ja luuntiheysmittaus 2–4 vuoden välein).

Erikoissairaanhoitoon lähettämisen aiheet

 • Leikkauskriteerit täyttävä potilas
 • Diagnostisia ongelmia / epäselvyyksiä
 • Hyperkalsemia joka ei johdu PHPT: stä (PTH matala)
 • Neuropsykologiset oireet ja hyperkalsemia
4.3.2020 Redaktion_toimitus