© Vaasan sairaanhoitopiiri 2018

Palveluketjun yhteys- ja vastuuhenkilöt

 • Koordinoiva osastonhoitaja Heidi Kotanen, Vaasan keskussairaala
 • Ravitsemusterapeutti Laura Sohlo, Vaasan keskussairaala (palveluketjun vastuuhenkilö)

Tavoitteet

 • Selkeyttää sairaalan sisäisiä prosesseja liittyen ylipainon ja lihavuuden hoitoon potilailla, joilla on liitännäissairauksia ja hoitosuhde Vaasan keskussairaalassa
 • Tukea alueellista lihavuuden hoitoa ja selkeyttää vastuunjakoa
 • Luoda yhteistyöverkostot sairaanhoitopiirissä                                                                                                

Potilasryhmät

Työnjako Vaasan keskussairaalan ja perusterveydenhuollon välillä koskien potilasryhmiä

 • Ravitsemusterapeutin arviokäynti/- käynnit järjestetään VKS:ssa etenkin, jos omassa terveyskeskuksessa ei ole ravitsemusterapeuttia.
 • Arviokäynnin jälkeen seurannat jatkuvat perusterveydenhuollossa suosituksen mukaisesti.
 • Perusterveydenhuollossa on nimetyt yhteyshenkilöt, joihin sairaalan ravitsemusterapeutti voi olla yhteydessä.
 • Seurantakäyntien suunnittelu tapahtuu perusterveydenhuollossa.
 • Potilailla, joilla on aktiivinen hoitosuhde Vaasan keskussairaalassa ylipainoon liittyvien liitännäissairauksien vuoksi kuuluvat sairaalan vastuulle.
 • Konsultaatiomahdollisuus VKS:an ravitsemusterapeuttiin puhelimitse tai ennalta sovitusti VideoVisit etäyhteydellä

Palveluketju prosessikuvauksena

Tutkimukset (ravitsemusterapeutit)

 • Yllä mainituille potilasryhmille järjestetään sairaalan ravitsemusterapeutin arviointikäynti, jos kunnassa ei ole tarjolla ravitsemusterapiapalvelua. Muissa tapauksissa ohjataan oman kunnan ravitsemusterapeutille suoraan.
 • Ravitsemusterapeutti kartoittaa potilaan ravitsemukseen liittyvien ongelmien kokonaistilannetta (check-lista):
  • Kartoitetaan potilaan omat tavoitteet, toiveet ja motivaatio
  • Ruokavalio
  • Ravitsemukselliset ongelmat (esim. allergiat tai muut ruokarajoitteet)
  • Syömiskäyttäytyminen / syömishäiriöoireilu ( tähän liittyen muutama kysymys bite-kyselystä)
  • Liikuntatottumukset
  • Mitataan potilaan kehon painoindeksi (BMI)
  • Selvitetään liitännäissairaudet ja lääkitys
  • Kirjallinen ateriasuunnitelma

Perusterveydenhuollon vastuu ja tehtävät

 • Järjestää potilaalle n. 1-5 seurantakäyntiä tarpeen mukaisesti. Suositus seurantakäyntien tiheydelle 1-2 kk.
 • Yksilöohjaus ja/tai painonhallintaryhmä
 • Ruokavalio-ohjaus mahdollista järjestää osana muuta ohjausta ja neuvontaa esim. astmahoitajan, diabeteshoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla.

Hoito- ja tukimuodot perusterveydenhuollossa

Lääkkeettömän hoidon muotoja ovat

 • Yksilöohjaus, jonka tavoitteena asteittain etenevät pienet muutokset ruokailu- ja liikuntatottumuksissa sekä näiden myötä tavoitteena pysyvä painonpudotus.
 • Ravitsemusterapeutin laatima seurantalomake ohjauksen tueksi.
 • Ryhmäohjaus motivoituneille valikoiduille potilaille, tavoitteena pienet pysyvät muutokset elämäntavoissa
 • ENE-dieetti tarpeen mukaan

Psykiatrisen sairaanhoitajan tarve arvioidaan seurannan aikana

 • Psyykkisen tuen tarvetta on suositeltavaa arvioida seuraavissa tilanteissa (Lihavuus aikuiset):
  • jos potilaan on vaikea motivoitua painonhallinnan edellyttämiin käyttäytymismuutoksiin (muutoksiin ruokailu- ja liikuntatottumuksissa)
  • jos potilaalla on (kyselylomakepohjaisen seulontatutkimuksen perusteella) epäiltävissä ahmimishäiriötä
  • jos potilaalla on epäiltävissä jonkinlaista masennusproblematiikkaa tai muita mielenterveyden ongelmia
 • Leikkaushoito sopii vain valikoitujen hyvin lihavien hoitoon, ellei asianmukainen konservatiivinen hoito tuota pysyvää laihtumistulosta.

Ohjeet

Materiaalia potilasohjauksen tueksi

Ammattilaisille tarkoitettu materiaali

Lihavuus laskuun kansallinen ohjelma (THL):https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015

Työryhmä

 • Ravitsemusterapeutti Terhi Harju, Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
 • Sairaanhoitaja Ann-Katrin Svens, Mustasaaren tk
 • Ravitsemusterapeutti Ida-Lina Lagus, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Terveydenhoitaja Susanne Häggman, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Ravitsemusneuvoja Anna Söderback, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä
 • Osastonhoitaja Susanna Heinonen, Vaasan keskussairaala
 • Diabeteshoitaja Johanna Lindman-Jusslin, Vaasan keskussairaala
 • Apulaisosastonhoitaja Eva Lerstrand, Vaasan keskussairaala
 • Osastonhoitaja Minna Nurmikoski, Vaasan keskussairaala
 • Osastonhoitaja Heidi Kotanen, Vaasan keskussairaala
 • Ravitsemusterapeutti Laura Sohlo, Vaasan keskussairaala
 • Ravitsemusterapeutti Nina Haukirauma- Ilmarinen, Vaasan keskussairaala
 • Suunnittelija Maria Hammar, Vaasan Sairaanhoitopiiri

Konsultoitavat lääkärit työryhmässä

 • Apulaisylilääkäri, endokrinologia, Mikaela Sohlberg, Vaasan keskussairaala
 • Ylilääkäri, keuhkotaudit, Heidi Andersén, Vaasan keskussairaala 
 • Ylilääkäri, ortopedia, Erno Lehtonen-Smeds, Vaasan keskussairaala
 • Erikoislääkäri, naistentaudit, Elena Pellas, Vaasan keskussairaala
6.8.2018 Primärvårdsenheten