Alueellinen apuvälinekeskus tilaa ja toimittaa koko Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvien tarvitsemat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet keskitetysti Erva-alueen hankintasopimuksia noudattaen.

Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelu

Apuvälineen tarpeen ilmetessä henkilö itse, omainen tai hoitava taho ottaa yhteyttä oman terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon.

Apuvälineitä lainataan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerien mukaisesti. Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet löytyvät STM:n julkaisusta.

Lainattavia apuvälineitä ovat muun muassa liikkumisen, hygienian ja päivittäisten toimintojen apuvälineet ja erilaiset ortoosit.

Apuvälinepalveluihin voi tutustua tarkemmin Kuntoutumistalo.fi-sivustolla

Apuvälinekeskus

Läheteohje koskien sähköisiä apuvälineitä (minimiehdot)

Tikoteekki

30.10.2020 redaktion_toimitus