Kun kuntoutujan kanssa tulee puheeksi mahdolliset sähköiset apuvälineet, kannattaa ensikädessä kertoa, että asiaa varten tehdään apuvälinekeskuksessa kokonaisvaltainen arvio. Erikoissairaanhoidon porrastetun apuvälineprosessin käynnistymiseksi tarvitaan terveyskeskuslääkärin tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähete. Reunaehtoja on monenlaisia ja apuvälinekeskus ottaa lähetteen perusteella kantaa kokonaistilanteeseen ennen myöntämispäätöstä.

Lähetteestä tulee käydä ilmi:

  • Mihin tarkoitukseen kuntoutujan arjessa apuväline on ajateltu
  • Diagnoosi
  • Kuntoutujan liikunta ja toimintakyky
  • Visus ja näkökenttä
  • Kuulo
  • Lääkitys
  • Päihdetausta
  • Arvio kognitiivisesta kyvystä

Kannattaa selvittää kriteerit apuvälineiden valtakunnallista luovutusperusteista: Valtakunnalliset lääkinnäisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

Sähkökäyttöisen liikkumisen apuvälineen käytön tarvearvio, sovitus, kokeilu ja käytön ohjaus ja neuvonta toteutetaan erikoissairaanhoidossa vastaanottokäynneillä ja kotikäynneillä. Tällöin muun muassa arvioidaan potilaan kykyä liikkua itsenäisesti apuvälineellä kevyen liikenteen väylillä tai haja-asutusalueella maantiellä huomioiden muut liikkujat ja liikenteen vaaratekijät. Sähköpyörätuolin- ja sähkömopedin maksimi ajonopeus vaihtelee 6-15 km/h, (vertaa: hidas kävelyvauhti <3 km/h). Ajaessa tulee käyttää jalkakäytävää tai kevyen liikenteen väylää ja maantieliikenteessä on noudatettava jalankulkijaa koskevia säädöksiä.

Luovutus ja statuskriteerien täyttyessä tehdään sähköinen lähete osoitteeseen Alueellinen Apuvälinekeskus, Sarjakatu 2, 65320 Vaasa (Huutoniemen sairaalan alue)  

30.10.2020 kuntoutus