Kuntoutusohjaaja auttaa ja tukee kuntoutujaa ja hänen lähiomaisiaan kuntoutusprosessin aikana sairauden, vian tai vamman aiheuttamassa muuttuneessa ja erityisessä elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja on yhteyshenkilö kuntoutujan arjen ja sairaudenhoidon välillä.

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa veloituksetta yhteyttä, lähetettäkään ei tarvita. Myös omaiset, omat terapeutit ja muut kuntoutujan kuntoutusprosessissa toimivat aktiiviset ammattilaiset voivat kuntoutujan luvalla olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan. Toimintakenttänä on koko Vaasan sairaanhoitopiiri.

Aikuiset

Lapset

10.11.2020 redaktion_toimitus