Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja toimii koordinaattorina kuntoutusasioissa ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotka ovat mukana asiakkaan kuntoutusprosessissa. Kuntoutusohjaaja voi järjestää tai ottaa osaa moniammatillisiin yhteistyökokouksiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 • Ohjaa ja informoi kuntoutukseen liittyvistä asioista
 • Ohjaa ja informoi tarpeen mukaan asiakkaan omaisia ja yhteistyötahoja
 • Voi tarvittaessa tehdä kotikäyntejä ja yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa olla mukana suunnittelemassa asunnonmuutostöitä tai kartoittamassa apuvälinetarvetta. Kuntoutusohjaaja voi myös tehdä suosituksia apuvälineistä.
 • Tukee asiakasta ja antaa tietoa erilaisista tukimuodoista ja tarvittaessa auttaa hakemuslomakkeiden täyttämisessä.

Yhteystiedot:

 • Pitkäaikaissairaudet (sisätautiset sairaudet, iho- ja kipusairaudet):

040 728 8051

 • Neurologiset sairaudet:

044 323 2422

 • Selkäydinvamma:

0400 667 536

 • Kuulovamma:

040 728 8046

 • Näkövamma:

0400 792 428

044 323 2422 (Liikkumistaidon ohjaus)

 • Keuhkosairaudet ja palliatiivisen hoidon asiakkaat:

040 708 5035

 • Vaativan kuntoutuksen osaston asiakkaat:

040 578 2848

 • Kuurosokeat (ostopalvelu):

040 545 0438

14.5.2020 Kuntoutusohjaus