Kuntoutusohjaaja toimii yhteishenkilönä perheen, sairaalan, päiväkodin ja koulun välillä ja järjestää tai osallistuu moniammatillisiin yhteistyökokouksiin, jotka koskevat lapsen erityistarpeita. Kuntoutusohjaaja toimii koordinaattorina kuntoutusasioissa ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotka ovat mukana lapsen kuntoutusprosessissa.

  • Tekee laajan arvion ja kartoittaa lapsen ja perheen kokonaistilanteen ja heidän tuen tarpeen
  • Ohjaa perhettä ja antaa tietoa erilaisista tukimuodoista ja auttaa täyttämään eri hakemuslomakkeita
  • Informoi ja ohjaa perhettä, päiväkoti- ja koulutushenkilökuntaa lapsen erityistarpeista
  • Kartoittaa lapsen toimintaympäristöä ja voi olla mukana suunnittelemassa asunnonmuutoksia yhdessä perheen ja sosiaalitoimen tai muiden toimijoiden kanssa
  • Selvittää lapsen apuvälinetarpeita, tekee suosituksia, koordinoi ja ohjaa apuvälineiden käyttöä yhdessä muiden toimijoiden kanssa

 

Yhteystiedot:

Neurologiset sairaudet ja neuropsykiatriset häiriöt:

040 760 1267

Kuulovamma:

040 578 2848

Näkövamma, kielellinen erityisvaikeus:

040 728 8051

Pitkäaikaissairaudet (sisätautiset sairaudet, iho- ja kipusairaudet):

044 323 2425

14.5.2020 Kuntoutus