Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osasto 

 

Läheteohjeistus:

Kuntoutuksen muistilista:

  • Kuntoutuksen tarpeen toteaminen ei edellytä mitään erityistä diagnoosia tai tehtyä toimenpidettä vaan perustuu hoitavan lääkärin, kuntoutuksen erityistyöntekijöiden ja potilaan yhdessä arvioimaan tavoitteeseen paremmasta toimintakyvystä.
  • Kuntoutusjakso ei sisällä vaativaa akuutin sairauden tutkimuksia ja hoitoa.
  • Valtaosa kuntoutujista on neurologisesti sairastuneita tai toimenpiteen jälkeistä monialaista ortopedistä kuntoutusta tarvitsevia.
  • Kuntoutusjaksolle tullaan lähetteellä avohoidosta koko Pohjanmaan alueelta tai suoraan sairaalajaksolta erillisen puhelinyhteydenoton perusteella.

 

  • Puhelinyhteystiedot:       Osastonlääkäri   040 568 3466

                                       Osastonhoitaja   040 183 5052 

                                       Neur.ylilääkäri   06 213 6886
                        

Harkitse lähettämistä kuntoutukseen jos:

  • Kuntoutusta ei ole saatavilla tai sitä ei voida toteuttaa avohoidossa.
  • Kuntoutuksella on yksi tai useampia selkeästi määriteltäviä tavoitteita.
  • Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää usean ammattiryhmän saumatonta yhteistyötä ja ponnisteluja.
  • Kuntoutuja kykenee olemaan aktiivinen toimija omassa prosessissaan.
  • Huolehdithan ennen potilassiirtoa, että vitaaliparametrit (lämpö, verenpaine jne.) on tarkistettu, suunnitellut laboratoriotutkimukset on ohjelmoitu ja että fysioterapeuttinen ensikontakti on toteutunut.

 

Kyse ei ole vain äkillisen sairauden hoidosta, vaan keskeiset tavoitteet ovat määriteltävissä
kuntoutuksen tavoittein (toimintakyky, arjessa tai työssä selviytyminen, laaja apuvälinearvio, vaativa kuntoutuksen suunnitelma)

 

Vaasan keskussairaala 10.1.2020

 

Jukka Saarinen       Erno Lehtonen-Smeds      Hedvig Grannas-Honkanen

Neurologian ylilääkäri  Ortopedian ylilääkäri    Kuntoutusylilääkäri                                  

 

 

10.11.2020 redaktion_toimitus