Vaativa osastokuntoutus

Vaasan sairaanhoitopiirissä on käytettävissä kaksi vaativan moniammatillisen kuntoutuksen osastoa.

Vaasan Keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla kuntoutetaan vaativia neurologisia potilaita, ortopedisia potilaita kuten lonkkamurtumapotilaita sekä traumapotilaita. Osastohoidon aikana on mahdollista konsultoida kaikkia kliinisiä erikoisaloja. Kuntoutuja saapuu osastolle pääosin erikoissairaanhoidon yksiköistä tai lyhyen toipumisjakson jälkeen perusterveydenhuollon yksiköistä sairauden subakuutissa vaiheessa.

Pietarsaaren kuntoutusosastolla kuntoutetaan jossain määrin neurologisia potilaita sekä tuki- ja liikuntaelinkuntoutusta tarvitsevia. Sairaanhoitopiirin amputoidut proteesikuntoutujat kuntoutetaan Pietarsaaressa.

Kuntoutusjaksolla kuntoutuja saa moniammatillista tehostettua kuntoutusta toimintakyvyn parantamiseksi ja häntä motivoidaan aktiivisesti ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisen prosessistaan. Omaisten tuella ja osallistumisella on kuntoutumisessa suuri merkitys.

Raajaproteesiasiakkaan polku

Läheteohje

10.11.2020 redaktion_toimitus