• Kuntoutus on aina julkisen terveydenhuollon arviointiin perustuvaa
  • Lähtökohta on kuntoutujan toimintakyvyssä ja toimintaympäristössä. Kuntoutus pyritään ankkuroimaan kuntoutujan omaan toimintaympäristöön ja lähipalveluihin; alueen terveydenhuollon yksiköt, palvelut ja yhteyshenkilöt.
  • Määrittele kuntoutuksen tavoitteet.
  • Selvitä pystyykö julkinen terveydenhuolto toteuttamaan kuntoutusjakson. Ellei pysty, on harkittava miten palvelu hankitaan ostopalveluna, joko palvelusetelillä tai maksusitoumuksella.
  • Ennakoi nivelkohdat ja ankkuroi seuranta.
  • Tarkista kuntoutuksen edellytykset, kuten lait, maksajatahot ja lähiverkostot. Konsultoi mahdollisuuksien mukaan sosiaalityöntekijää ja kuntoutusohjaajaa.
  • Huomioi moniammatillinen yhteistyö: arvosta ja kuuntele kuntoutujaa ja muita ammattilaisia sekä sovi vastuista ja työnjaosta.
  • Huomioi Käypä-hoito -suositukset sekä olemassaolevat hoitoketjut.
  • ICF-viitekehyksen käyttö tukee laadullisesti moniammatillisuutta.
30.10.2020 redaktion_toimitus