Terveydenhuoltolain 29 pykälässä todetaan, että

  • kunta/kuntayhtymä vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden.
  • lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa.

Hoitovastuutaho vastaa myöskin kuntoutuksesta; sen suunnittelusta ja sen järjestämisestä. Kuntoutusuunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa, joka myös vastaa palveluiden tuottamista kustannuksista. Suositaan kuntoutusta omassa toimintaympäristössä laitosjaksojen sijaan.

Milloin ja miten?

Sisältö

30.10.2020 redaktion_toimitus