• Kuntoutussuunnitelma laaditaan kuntoutujaa varten!
  • Yleensä aina, kun on mahdollista ja/tai tarpeellista.
  • Kun ammattilainen arvelee, että potilas tarvitsee kuntoutustoimia.
  • Myös Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja ammatillista kuntoutusta varten, kuntoutusrahaa haettaessa sekä vakuutusyhtiöiden korvaamissa tapauksissa.
  • Oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • Mielellään moniammatillisen työryhmän tuotos.
  • Laaditaan B-lausunto tai kirjallisesti sairauskertomuksen KUN-näkymään, jolloin suunnitelma on näkyvissä Kanta-arkistossa. Vaihtoehtoisesti käytetään Kelan lomaketta KU207 tai sen sisältämät tiedot.
30.10.2020 kuntoutus