Kuntoutussuunnitelman sisältö laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa

  • Kuntoutuksen aihe: vika, vamma tai sairaus ja niistä aiheutuva toimintakyvyn rajoite.
  • Aikaisempi kuntoutus, sen sisältö ja vaikutukset potilaan, terapeuttien ja lääkärin näkökulmasta.
  • Mitä kuntoutuksella tavoitellaan konkreettisesti? Mitkä ovat toivotut vaikutukset arjen toimintakykyyn? Tavoitteiden asettamisessa voi käyttää apuna GAS-menetelmää.
  • Kuntoutuksen sisältö. Määritellään terapiamuodot, niiden tiheys ja kesto sekä toteuttamispaikka terapeutin asiantuntemuksen pohjalta.
  • Määritellään sosiaaliturva, kuten lääkekorvaukset, päiväraha, kuntoutustuki ja vammaistuet mahdollisuuksien mukaan kuntoutusohjaajan ja/tai sosiaalityöntekijän asiantuntemuksen perusteella.
  • Kirjataan käytössä olevat ja tarvittavat apuvälineet.
  • Kirjataan lopuksi kuntoutussuunnitelman seurantaa toteuttava vastuutaho, ajankohta ja paikka.
2.6.2020 Kuntoutusohjaus