Terveydenhuoltolain 29 pykälässä todetaan, että

Kunta/kuntayhtymä vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu:

  1. kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus
  2. potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
  3. kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia
  4. toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet
  5. apuvälinepalvelut
  6. sopeutumisvalmennus
  7. 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa
30.10.2020 redaktion_toimitus