Palvelusetelit lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa

Vaasan sairaanhoitopiiri, Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon kuntayhtymä ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto käyttävät toiminnassaan yhteisiä lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluseteleitä. Kaikilla on käytössään samat sääntökirjat ja palveluseteliarvot kuten myös yhteinen palveluntuottajalista, jotka esitetään Palse.fi -portaalissa.

Palveluseteleitä käytetään viidessä terapiamuodossa fysio-, toiminta-, lymfa-, puhe- ja musiikkiterapia sekä apuvälinepalveluiden osalta peruukkipalvelussa.

Ne palveluntuottajat, jotka on hyväksytty palvelusetelipalveluntuottajiksi, ovat nähtävillä Palse.fi –portaalissa. Samoja hyväksyttyjä palveluntuottajia käytetään myös maksusitoumuksella tuotetussa ostopalvelussa.

Huomioitavaa:

Lasten terapiat:

Palveluseteli kattaa lapsiasiakkaiden koko terapian. Palvelusetelin lisäksi ei saa periä muuta maksua.

Aikuisten terapiat:

Palvelusetelin arvo määritelty ja se on kaikille saman suuruinen. Asiakkaan tulot eivät vaikuta setelin arvoon. Mikäli terapiakäynnin hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, maksaa asiakas käynnin erotuksen (=omavastuu) suoraan palveluntuottajalle.

Palvelusetelistä aiheutunut omavastuu EI KERRYTÄ terveydenhuollon maksukattoa!

Palvelusetelin ulkopuolelle on rajattu hengityshalvauspotilaat ja selkäydinvammapotilaat, samoin lapsipotilaat, jotka tarvitsevat lymfaterapiaa. Näille potilasryhmille laaditaan tarvittaessa maksusitoumus.

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelillä tuotetusta palvelusta, jolloin järjestäjäorganisaation on tuotettava kuntoutus muulla tavoin, joko omana toimintana tai ostopalveluna.

 

28.10.2020/KP

 

30.10.2020 kuntoutus