Vaasan sairaanhoitopiirillä on käytössään palveluseteli hankkiessaan ostopalveluna niitä terapiapalveluita, joita sairaala tai potilaan kotikunta ei pysty tuottamaan omana toimintana. Palvelusetelien piiriin kuuluvat ne erikoissairaanhoidon potilaat, joiden hoitovastuu on erikoissairaanhoidossa ja terapiatarve saa alkunsa siellä. Myös piirin jäsenkuntien ja kuntayhtymien on mahdollista kuntoutuksen ostopalveluissa liittyä palvelusetelikäytäntöön sairaanhoitopiirissä laadituilla ehdoilla ja arvoilla.

Palvelusetelit ovat käytössä fysio-, toiminta-, lymfa-, puhe- ja musiikkiterapiassa sekä apuvälinepalveluissa peruukkihankintojen osalta.

Ne palveluntuottajat, jotka sairaala on hyväksynyt palvelusetelipalveluntuottajaksi kussakin terapiamuodossa ja peruukkipalvelussa, löytyvät Palse.fi-palveluseteliportaalista.

Palvelusetelillä tuotetun Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelun edellytyksenä on potilaalle laadittu kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään terapian tavoite, terapian kesto, tiheys ja mahdollinen jaksotustarve sekä kuinka monta käyntiä terapiajaksosta toteutetaan potilaan kotona tai hänen päivittäisessä toimintaympäristössään, tarvitseeko potilas terapiaa ohjauskäynteinä ym. Ohjauskäynnillä implementoidaan niitä valmiuksia, joita potilaan kanssa on harjoiteltu, hänen omaan toimintaympäristöönsä ja ohjataan myös lähiomaisia avustamaan arjessa parhaalla mahdollisella tavalla ja edistämään kuntoutusta.

Terapiajakson päätteeksi palveluntuottaja toimittaa hoitopalautteen, joiden perusteella voidaan arvioida jatkosuunnitelmien tarvetta.

 

Sääntökirja: Lääkinnällinen kuntoutus

Palveluntuottajaksi hakeutuminen, lääk.kunt.

Palvelusetelin arvot

Palvelusetelin sisältöohjeistukset

Sääntökirja: Peruukkihankinnat

Palveluntuottajaksi hakeutuminen, peruukit

Palvelusetelin arvot peruukkihankinnat

14.5.2020 kuntoutus