Kalprotektiini, ulosteesta (4803 F-Calpro ) tehdään Vaasan keskussairaalassa 4.5.2015 alkaen.

Kalprotektiinitutkimus tehdään 4.5.2015 alkaen Vaasan keskussairaalan kliinisessä laboratoriossa. Tutkimuksen vanha tekopaikka oli Yhtyneet Medix Oy.

Tutkimuksen menetelmä muuttuu. Kliinisessä laboratoriossa tehdyn vertailuaineiston perusteella tulostaso ei muutu mutta yksittäisillä näytteillä voi olla tasoeroja. Uuden menetelmän (Phadia/EliA) tulokset ilmoitetaan pitoisuuksina välillä 3.8 – 6300 µg/g, kun aiemmin on ilmoitettu alhaiset pitoisuudet alle 50 µg/g ja korkeat pitoisuudet yli 1800 µg/g.

Tutkimuksen näytteen laatu, näytteenotto-ohjeet, säilytys ja viitealue (0-100 µg/g) säilyvät ennallaan. Tutkimuksen hinta on 21 euroa.

Tutkimus tehdään 2 kertaa viikossa ja tulokset ovat valmiit viikon kuluessa näytteenotosta.

Katso lisää tutkimuksesta kliinisen laboratorion ohjekirjasta.

 

Yhteistyöterveisin

Ann-Christine Grönroos Matti Väisänen
Osastonhoitaja Sairaalakemisti
213 2841 213 2502
ann-christine.gronroos@vshp.fi matti.vaisanen@vshp.fi
7.6.2017 Klinisk kemi