Lääkeainehäiriöitä laboratoriotutkimuksissa.

Metamitsoli, N-asetyylikysteiini ja parasetamolin metaboliitti NAPQI  (N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini) laskevat seuraavien VKS:n laboratoriossa  tehtävien tutkimusten tulostasoa: P -/U -Krea, P -Trigly, P -Kol, P -Kol-HDL, P -Kol-LDL ja P -/U -Uraat. Häiriön  suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa.

Sulfasalatsiini ja sulfapyridiini häiritsevät P -ALAT- ja P -ASAT-testejä.  Sulfasalatsiini voi laskea ALAT- ja ASAT-tuloksia, tai aiheuttaa hyvin korkeita  ASAT-tuloksia. Sulfapyridiini voi laskea ALAT- ja ASAT-tuloksia.

  • Metamitsoli häiritsee normaalilla hoitoannoksella (ks. valmistelista).
  • N-asetyylikysteiini-pitoisuus saattaa nousta häiritseväksi parasetamolimyrkytyksen hoitoon ohjeistetuilla korkeilla annoksilla. (ks. valmistelista).
  • NAPQI-pitoisuus saattaa nousta häiritseväksi hoitotason ylittävillä parasetamoliannoksilla (myrkytys, väärinkäyttö, tahaton yliannostus; ks. valmistelista).
  • Sulfasalatsiini ja sulfapyridiini häiritsevät normaalilla hoitoannoksella (ks. valmistelista).

 

Toimenpiteet

Laboratoriotestejä P -/U -Krea, P -Trigly, P -Kol, P -Kol-HDL, P -Kol-LDL ja  P -/U -Uraat varten näytteet tulee ottaa ennen metamitsolin tai suurten  N-asetyylikysteiiniannosten antoa. Näytteenotto tällaisten lääkkeiden  annostelemisen aikana tai heti sen jälkeen (0 - 3 tuntia) saattaa aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.

Parasetamolin myrkytyspitoisuuksilla häiriötä ei voida välttää.

Virheellisen matalia tai korkeita P -ALAT- ja P -ASAT-testituloksia  voidaan saada, jos potilaalla on kehossaan sulfasaltasiinia tai sulfapyridiiniä.

 

Tiedustelut

Kemisti Matti Väisänen (puh. 06 - 213 2502) tai kemisti Katja Viitala (puh.  06 - 213 2505).

 

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet)

Terveyskeskukset

 

18.6.2015

20.10.2015 Klinisk kemi