Muutoksia huumetestissä 4221 U-Huum-O.

Olemme ottaneet käyttöön uuden huumetestikasetin.  Siinä on 10  huumaus-/lääkeaineryhmää: Amfetamiini, metamfetamiini, opiaatit,  bentsodiatsepiinit, THC (kannabis), tramadoli, buprenorfiini, trisykliset  antidepressantit, metadoni ja kokaiini.  Tarkemmat tiedot ohjekirjassa.

 

Tiedustelut

Sairaalakemisti Matti Väisänen puh. 06-213 2502

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet, internet)

 

6.2.2015

22.10.2015 Klinisk kemi