Käyttökatko Vaasan keskussairaalan laboratorio-ATK -järjestelmässä (Effica) 17.2.2015.

Effica Selainlaboratorio ja Effica Veritilaus järjestelmien palvelin  vaihdetaan 17.2.2015 klo 14.00 -14.30. Effica-laboratoriotilaus-, Effica-laboratoriotulokset- ja Effica-veritilaus-ohjelmia ei voi käyttää tänä  aikana. Katkon  pituudeksi arvioidaan 15 - 30 minuuttia.

Vastaukset, joita tarvitaan katkon aikana, on otettava osastolla/poliklinikalla paperille  ennen klo 14:00.

Osastot/poliklinikat tilaavat lab.tutkimuksia ja verivalmisteita paperilähetteillä  katkoksen aikana. Potilaan nimi ja henkilötunnus tulee merkitä huolellisesti  myös kaikkiin osaston/poliklinikan itse ottamiin putkiin ja näytepurkkeihin.

Laboratorio lähettää kiireelliset vastaukset putkipostitse.

Laboratorio ilmoittaa intrassa, kun atk-järjestelmää voidaan taas käyttää.

Tarkista ensimmäiseksi, että Asetukset-valikossa ovat oikeat asetukset ennen  Effica-laboratoriotilaus- ja Effica-laboratoriotulokset-toimintoihin menoa.

 

Tiedustelut

ATK-yhdyshenkilö (06) 213 2527

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intra)

4.7.2017 Klinisk kemi