Kansainvälisten ja kansallisten suositusten mukaisesti käytämme jatkossa vain molaarista yksikköä mmol/mol HbA1c-tulostuksessa.  Tämä koskee Vaasan keskussairaalaa ja asiakkaitamme, jotka tilaavat meiltä HbA1c-tutkimuksia.  Suosittelemme, että kaikki julkiset ja yksityiset toimijat Vaasan sairaanhoitopiirin alueella  siirtyvät samaan käytäntöön tämän vuoden aikana. Kaikki muut sairaanhoitopiirit ovat jo siirtyneet.  Tällä vältetään turhat yksikkösekaannukset potilaskontakteissa ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken.

Toimenpiteet

%-Tulostuksen poistamisessa auttavat toimipaikan IT-asiantuntijat sekä laitetoimittajien asiakaspalvelut.

Linkit ohjekirjaan 6128 B-HbA1c ja 9019 B-HbA1cVT.

Tiedustelut

Sairaalakemistit Matti Väisänen p. (06) 213 2502 ja Katja Viitala p. (06) 213 2505.

Jakelu

VKS intranet
VSHP internet

Viite

Penttilä et al.: HbA1c analytiikan ja yksikköjen tilanne Suomessa syksyllä 2016. KliinLab 2016; 33; 82-87

16.11.2016 Kliininen kemia 1