Käyttökatko Vaasan keskussairaalan laboratorio-ATK -järjestelmässä (Effica) 1.3.2016

Effica Selainlaboratorio päivitetään 1.3.2015 klo 15:00 -19:00. Effica-laboratoriotilaus-, Effica-laboratoriotulokset- ja Effica-veritilaus-ohjelmia ei voi käyttää tänä aikana. Katkon pituudeksi arvioidaan noin neljä tuntia.

Vastaukset, joita tarvitaan katkon aikana, on otettava osastolla/poliklinikalla paperille ennen klo 15:00.

Osastot/poliklinikat tilaavat lab.tutkimuksia ja verivalmisteita paperilähetteillä katkoksen aikana. Potilaan nimi ja henkilötunnus tulee merkitä huolellisesti myös kaikkiin osaston/poliklinikan itse ottamiin putkiin ja näytepurkkeihin.

Laboratorio ilmoittaa intrassa, kun atk-järjestelmää voidaan taas käyttää.

Tarkista ensimmäiseksi, että Selainlaboratorion Asetukset-valikossa ovat oikeat asetukset ennen Effica-laboratoriotilaus- ja Effica-laboratoriotulokset-toimintoihin menoa. Printtaa Asetukset ennen katkosta.

Tiedustelut

ATK-yhdyshenkilö (06) 213 2527

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet, www-sivut)

Liite

Effica weblabran asetukset

26.2.2016 VKSadmin