Ohjeistuksesta huolimatta asiakkaamme edelleen käyttävät allamainittuja tutkimuksia valvonnallisiin tarkoituksiin (työpaikka, oppilaitos).

4221 U-Huum-O

Jatkossa huumeseulonnan 4221 U-Huum-O vastaukseen liitämme seuraavan tekstin:

”Tämä testi on tarkoitettu vain terveydenhoidolliseen käyttöön. Tulosta ei saa ilman varmistusmääritystä käyttää päätöksenteossa, jolla on potilaalle sosiaalisia, taloudellisia tai oikeudellisia seuraamuksia.”

U-Huum-O-pikatesti on tarkoitettu akuutisti esim. sekavan potilaan tilan selvittämiseksi yliannostuksen yhteydessä. Testi ei ole 100%-kattava ja –varma. Se antaa vastauksen yleisimmin käytettyjen huumaus- ja lääkeaineiden esiintymisestä virtsassa. Testi ei ole tarkoitettu valvonnalliseen työpaikka- ja oppilaitostestaukseen.

2295 U-Lääke-O

Jos jo tutkimusta tilattaessa on pienintäkin epäilystä siitä, että positiivinen tulos aiheuttaa potilaalle sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia seuraamuksia, suosittelemme tilaamaan tutkimuksen 2295 U-Lääke-O (Lähetteessä vaihtoehto: Laaja semikvantitatiivinen huume- ja lääkeainetutkimus virtsasta). Se tehdään akkreditoidussa laboratoriossa ja tulos on varmistettu. Varmistettu tulos takaa sekä potilaan että päätöksentekijän oikeusturvan.  Tutkimus edellyttää aukottoman näytteenotto-, kuljetus- ja analyysiketjun mm. valvotun näytteenoton.


Ohjeistusta

Ylläolevan tekstin tueksi on tutkimusten tilaajan perehdyttävä Vaasan keskussairaalan Kliinisen laboratorion tutkimusohjekirjaan ja muihin ohjeisiin, joissa tarkemmin kuvataan huumaus- ja lääkeainetestausta, www-linkit:

4221 U-Huum-O
2295 U-Lääke-O

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta.  Asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. THL, ohjaus 5/2015.

THL:n päihdetestauspalvelut

Tiedustelut

Näytteenotto ja lähetys

Koordinoiva osastonhoitaja Sari Kärki
sari.karki@vshp.fi
Puh. (06) 213 2510

Analytiikka

Sairaalakemisti Matti Väisänen
matti.vaisanen@vshp.fi
Puh. (06) 213 2502

Jakelu

VKS intranet, internet
VSHP terveyskeskukset

31.5.2017 VKSadmin