Laboratoriotiedote 6.4.2017: Muutoksia immunosuppressiivisten lääkeaineiden määrityksissä

Alihankintalaboratoriomme HUSLAB ottaa asteittain käyttöön uudet nestekromatografia-tandem-massaspektrometria-määritykset (LC-MS/MS) tutkimuksille B -Syklosporiini A, B –Tacrolimus ja B -Sirolimuusi.  Uusi spesifinen LC-MS/MS  ”massa”-menetelmä  mittaa ainoastaan vaikuttavaa kanta-ainetta.  Tulostasot laskevat analyytista riippuen keskimäärin n. 20-30% verrattuna poisjäävään ”immuno”-menetelmään.  Erot yksittäisten näytteiden kohdalla voivat olla merkittäviä (±35%).

Siirtymäaikana huhtikuussa 6.4.2017 lähtien määritetään potilasnäytteet rinnakkain poisjäävällä immuno-menetelmällä ja uudella massa-menetelmällä.  Molemmat tulokset tulostetaan näytekohtaisen tasoeron havainnollistamiseksi.  Massa-tulos saattaa tulostua viiveellä.  Immuno-mene­telmät jäävät pois käytöstä toukokuun alussa.  Siirtymä­aikana massa-tulokset saadaan veloituksetta.

Toimenpiteet

Suosittelemme tilaamaan mahdollisimman monta vertailuparitutkimusta (immuno ja massa) huhtikuun aikana. Sekä immuno että massa on tilattava erikseen, pakettitutkimuksia ei ole.

Tarvittaessa tiedotamme lisää huhti-toukokuun aikana.                                                     

 

Immuno

Massa

Tilattavissa

Vain siirtymäaikana

6.4.2017 lähtien

 

Numero

Lyhenne

Numero

Lyhenne

Syklosporiini A

3606

B –CyA

11929

B –CyA-MS

Tacrolimus

4360

B –Tacro

11930

B -TacroMS

Sirolimuusi

6086

B –Sirolim

11931

B -SiroMS

 

Tiedustelut

Sairaalakemisti Matti Väisänen

matti.vaisanen@vshp.fi

Puh. (06) 213 2502

 

Jakelu

 

VKS intranet, internet

VSHP terveyskeskukset