Tutkimusten S -Ketiapiini (S -Ketiap 4631), S -Fluoksetiini (S -Fluoks 3805), S -Sitalopraami (S -Sital 4258) ja S -Primidoni (S -Primid 2499) menetelmä ja viitearvot muuttuvat 20.6.2017 alkaen. Katso liite 1 ja liite 2.

 

Jatkossa näitä tutkimuksia tehdään kolme kertaa viikossa ja vastaukset lähetetään viiden arkipäivän kuluessa.

 

Näyte: 0.5 ml seerumia. Näytettä ei saa ottaa geeliputkeen.

 

Lisäksi tutkimusrakenteet muuttuvat:

  • S -Fluoks 3805: Uusi osatutkimus S -FluNorS sisältää fluoksetiinin ja norfluoksetiinin seerumipitoisuudet yhteenlaskettuna.

  • S -Sital 4258: S -Desitalopraamia ei enää analysoida osatutkimuksena.

  • S -Primid 2499: S -Fenobarbitaalia ei enää analysoida osatutkimuksena.

 

Tutkimus Uudet viitearvot (Aiemmat viitearvot)
S -Ketiap 4631 260 - 1300 nmol/l (50 - 650 nmol)
S -Fluoks 3805 Ei viitearvoja käytettävissä (160 - 1400 nmol/l)
   S -Norfluo 3984 Ei viitearvoja käytettävissä (170 - 1300 nmol/l)
   S -FluNorS 0618 400 - 1650 nmol/l (-)
S -Sital 4258 Lausunto: Hoitoalue sitalopraamia käytettäessä 150 - 340 nmol/l.
Hoitoalue essitalopraamia käytettäessä 50 - 250 nmol/l.
(120 - 600 nmol/l)
S -Primid 2499 23 – 46 µmol/l
Toksisia oireita voi ilmetä seerumipitoisuuksilla yli 115 µmol/l.
(23 - 69 µmol/l)

 

Tiedustelut

Kemistit Katja Viitala puh. (06) 213 2505 ja Matti Väisänen puh. (06) 213 2502

 

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet)

Terveyskeskukset (internet)

15.6.2017 Kliininen kemia