Alihankintalaboratorio lopettaa seuraavat tutkimukset 22.6.2017:

9813 Pt-JohekR1, Pt-Joheksolikoe, lyhyt
9816 Pt-JohekR2, Pt-Joheksolikoe, pitkä

 

Vaihtoehtoista tekopaikkaa ei ole tarjolla.

 

Munuaisfunktion ja glomerulussuodosnopeuden (GFR) tutkimiseen on edelleen käytettävissä VKS:n laboratorion tekemät tutkimukset: 

4600 P -Krea, P -Kreatiniini

6354 Pt-GFReEPI, Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-kaavalla

4999 Pt-GFRe-CG, Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, Cockcroft-Gaultin kaavalla

2146 Pt-Krea-Cl, Pt-Kreatiniinin poistuma

 

Tiedustelut

Kemisti Katja Viitala puh. (06) 213 2505

 

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet)

Terveyskeskukset (internet)

22.6.2017 Kliininen kemia