Tutkimusten S -Olantsapiini (S -Olants 1900) ja S -Klotsapiini (S -Klotsa 3964) analysointimenetelmä ja viitearvot muuttuvat 1.8.2017 alkaen.

Katso liite.

Uusi menetelmä: LC-MS/MS.

Näyte: 0.5 ml seerumia. Näytettä ei saa ottaa geeliputkeen. 

Tutkimus           Uudet viitearvot (Vanhat viitearvot)

S -Olants 1900

 

 

64 - 256 nmol/l

Mahdollisesti toksinen alue yli 480 nmol/l 

(30 - 150 nmol/l)

 

 

S -Klotsa 3964

 

 

1.1 - 1.8 µmol/l

Mahdollisesti toksinen alue yli 3.0 µmol/l 

(0.3 - 3.0 µmol/l)

 

 

Tiedustelut

Kemistit Katja Viitala puh. (06) 213 2505 ja Matti Väisänen puh. (06) 213 2502.

 

Jakelu

Vaasan keskussairaala (intranet)

Terveyskeskukset (internet)

 

24.7.2017 Kliininen kemia